Зачекайте...

Галузі знань

2015 2014 2013 2012
Галузь Нез.бюдж.місця, % Галузь Нез.бюдж.місця, % Галузь Нез.бюдж.місця, % Галузь Нез.бюдж.місця, %
1 Метрологія, вим... 28 Війс. науки, на... 57 Мис. 26 Дер. управ. 45
2 Мет. та мат. 25 Мис. 28 Авіац. та ракет... 24 Цив. без. 25
3 Елек. 25 Дер. управ. 21 Мор. тех. 21 Кул. 16
4 Біот. 23 Інфор. без. 16 Інфор. без. 15 Мис. 13
5 Війс. науки, на... 23 Авіац. та ракет... 16 Енер. та енер. ... 13 Спец. кат. 12
6 Елек. та елек. 19 Роз. кор. коп. 15 Кул. 11 Буд. та архіт. 10
7 Риб. гос. та ак 18 Тек. та лег. пр... 15 Елек. 11 Тех. та енер. а... 9
8 Мор. тех. 18 Тран. і тран. і... 14 Дер. управ. 10 Вет. 9
9 Хар. пром. та п... 18 Біот. 14 Хім. тех. та ін 10 Прав. 9
10 Авіац. та ракет... 18 Кул. 13 Метрологія, вим... 9 Енер. та енер. ... 8
11 Фізико-математи... 17 Мет. та мат. 13 Буд. та архіт. 9 Мен. і адмін. 8
12 Енер. та енер. ... 17 Енер. та енер. ... 12 Між. від. 8 Фар. 8
13 Дер. управ. 17 Хім. тех. та ін 12 Радіотехніка, р... 8 Пед. освіт. 8
14 Маш. та мат. 16 Мен. і адмін. 12 Тран. і тран. і... 8 Інфор. без. 8
15 Радіотехніка, р... 16 Елек. 11 Мен. і адмін. 7 Хім. тех. та ін 8
16 Хім. тех. та ін 15 Автом. та управ... 11 Спец. кат. 7 Сіл. гос. і ліс 7
17 Автом. та управ... 15 Соц. заб. 11 Автом. та управ... 7 Оброб. дер. 7
18 Роз. кор. коп. 15 Сис. наук. та к... 11 Прав. 6 Екон. та під. 7
19 Буд. та архіт. 15 Маш. та мат. 11 Сфер. обслуг. 6 Сфер. обслуг. 7
20 Інфор. без. 14 Спец. кат. 11 Маш. та мат. 5 Метрологія, вим... 7