Зачекайте...

261 Пожежна безпека

Інститут будівництва та інженерії довкілля • Бакалавр (на основі: Молодший спеціаліст) • денна форма • 01.09.2019-30.06.2022 (2р 10м)
ВМ 40 • К 40

Заяв ще немає