КНУ ім.Тараса Шевченка

Спеціальність
Середня освіта / Географія
Географічний факультет
Географія
Заяв 62 БМ 23 max ВМ 25
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Середня освіта / Математика
Механіко-математичний факультет
Математика
Заяв 88 БМ 17 max ВМ 40
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Науки про Землю
Географічний факультет
Метеорологія
Заяв 38 БМ 10 max ВМ 20
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Науки про Землю
Географічний факультет
Картографія, географічні інформаційні системи, дистанційне зондування землі
Заяв 35 БМ 10 max ВМ 10
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Науки про Землю
Географічний факультет
Грунтознавство, управління земельними ресурсами та територіальне планування
Заяв 42 БМ 10 max ВМ 10
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Науки про Землю
Географічний факультет
Управління та екологія водних ресурсів
Заяв 35 БМ 10 max ВМ 10
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Середня освіта / Українська мова і література
Інститут філології
Теорія та методика навчання української мови і літератури, іноземної мови в основній школі
Заяв 161 БМ 22 max ВМ 80
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Науки про Землю
Географічний факультет
Картографія, географічні інформаційні системи, дистанційне зондування землі
Заяв 0 БМ ВМ n/a
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 9м
Середня освіта / Англійська мова і література
Інститут філології
Зарубіжна література та англійська мова: теорія і методика навчання
Заяв 113 БМ 10 max ВМ 20
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Науки про Землю
Навчально-науковий інститут "Інститут геології"
Геофізика та комп’ютернa обробка геолого-геофізичних даних
Заяв 10 БМ 5 ВМ 35
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 9м
Середня освіта / Інші мови (із зазначенням мови)
Інститут філології
Турецька мова і література та англійська мова
Заяв 54 БМ 10 max ВМ 20
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Середня освіта / Історія
Історичний факультет
Середня освіта ( Історія )
Заяв 116 БМ 13 max ВМ 50
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
Інститут журналістики
Звукорежисура
Заяв 22 БМ 5 ВМ 10
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
Інститут журналістики
Кіно-, телеоператорство
Заяв 15 БМ 5 ВМ 10
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Науки про Землю
Навчально-науковий інститут "Інститут геології"
Геологія (на основі ОКР молодшого спеціаліста)
Заяв 14 БМ 6 ВМ 55
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 9м
Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
Інститут журналістики
Сценарна майстерність і режисура кіно та телебачення
Заяв 31 БМ ВМ 10
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
Інститут журналістики
Ведучий програм телебачення
Заяв 48 БМ ВМ 30
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Музеєзнавство, пам’яткознавство
Історичний факультет
Музеєзнавство, пом"яткознавство
Заяв 104 БМ 12 max ВМ 50
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Науки про Землю
Навчально-науковий інститут "Інститут геології"
Геологія та менеджмент надрокористування
Заяв 117 БМ 65 max ВМ 95
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Історичний факультет
Архівістика та управління документацією
Заяв 65 БМ 5 max ВМ 40
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Релігієзнавство
Філософський факультет
Заяв 77 БМ 17 max ВМ 35
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Історія та археологія
Історичний факультет
Східноєвропейські історичні студії
Заяв 113 БМ 10 max ВМ 15
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Історія та археологія
Історичний факультет
Історія мистецтв
Заяв 203 БМ 10 max ВМ 20
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Історія та археологія
Історичний факультет
Археологія та преісторія
Заяв 157 БМ 10 max ВМ 15
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Історія та археологія
Історичний факультет
Сходознавство
Заяв 140 БМ 20 max ВМ 40
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Історія та археологія
Історичний факультет
Історія України та культурна антропологія (з поглибленим вивченням іноземних мов)
Заяв 234 БМ 41 max ВМ 60
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Історія та археологія
Історичний факультет
Американістика та європейські студії (з поглибленим вивченням іноземних мов)
Заяв 386 БМ 44 max ВМ 60
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Історія та археологія
Історичний факультет
Практична (публічна) історія (з поглибленим вивченням іноземних мов)
Заяв 158 БМ 10 max ВМ 15
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Фізика та астрономія
Фізичний факультет
Астрономія
Заяв 98 БМ 11 max ВМ 30
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Історія та археологія
Історичний факультет
Світове українство в цивілізаційному поступі (з поглибленим вивченням іноземних мов)
Заяв 88 БМ 10 max ВМ 15
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Фізика та астрономія
Фізичний факультет
Фізика
Заяв 222 БМ 100 max ВМ 165
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Історія та археологія
Історичний факультет
Краєзнавство, екскурсознавство та історико-культурний туризм
Заяв 116 БМ 10 max ВМ 15
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Прикладна фізика та наноматеріали
Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
Еконофізика
Заяв 48 БМ 15 max ВМ 15
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Філософія
Філософський факультет
Заяв 321 БМ 44 max ВМ 90
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Прикладна фізика та наноматеріали
Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
Електроніка та інформаційні технології в медицині
Заяв 85 БМ 25 max ВМ 25
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Прикладна фізика та наноматеріали
Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
Прикладна фізика, наноелектроніка та комп’ютерні технології
Заяв 166 БМ 45 max ВМ 45
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Прикладна фізика та наноматеріали
Інститут високих технологій
Нанофізика та комп’ютерні технології
Заяв 94 БМ 15 max ВМ 15
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Культурологія
Інститут філології
Етнокультурологія з поглибленим вивченням іноземної мови
Заяв 167 БМ 10 max ВМ 15
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Культурологія
Філософський факультет
Заяв 322 БМ 17 max ВМ 45
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Географія
Географічний факультет
Транскордонне екологічне співробітництво
Заяв 57 БМ 10 max ВМ 20
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Географія
Географічний факультет
Геоморфологія та природопізнавальний туризм
Заяв 57 БМ 10 max ВМ 15
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Географія
Географічний факультет
Урбаністика та міське планування
Заяв 86 БМ 10 max ВМ 22
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Географія
Географічний факультет
Природнича географія
Заяв 67 БМ 27 max ВМ 30
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Географія
Географічний факультет
Економічна географія
Заяв 147 БМ 40 max ВМ 53
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Математика
Механіко-математичний факультет
Комп`ютерна математика
Заяв 204 БМ 34 max ВМ 45
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Математика
Механіко-математичний факультет
Комп`ютерна механіка
Заяв 68 БМ 12 max ВМ 15
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Математика
Механіко-математичний факультет
Заяв 228 БМ 58 max ВМ 90
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Статистика
Механіко-математичний факультет
Заяв 194 БМ 40 max ВМ 60
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Прикладна математика
Факультет комп`ютерних наук та кібернетики
Заяв 483 БМ 93 max ВМ 110
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Інженерія програмного забезпечення
Факультет комп`ютерних наук та кібернетики
Програмна інженерія
Заяв 854 БМ 48 max ВМ 100
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Інженерія програмного забезпечення
Факультет інформаційних технологій
Інженерія програмного забезпечення (на основі ОКР молодшого спеціаліста)
Заяв 70 БМ n/a ВМ 46
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 9м
Філологія / східні мови та літератури (переклад включно), перша - турецька
Інститут філології
Турецька мова і література та переклад, англійська мова
Заяв 112 БМ 10 max ВМ 16
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Філологія / романські мови та літератури (переклад включно), перша - італійська
Інститут філології
Переклад з італійської та з англійської мов
Заяв 162 БМ 8 max ВМ 12
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Інженерія програмного забезпечення
Факультет інформаційних технологій
Заяв 1203 БМ 19 max ВМ 100
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Філологія / східні мови та літератури (переклад включно), перша - індонезійська
Інститут філології
Індонезійська мова і література та переклад, західноєвропейська мова
Заяв 35 БМ 8 max ВМ 10
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Інженерія програмного забезпечення
Факультет інформаційних технологій
Інженерія програмного забезпечення (на основі ОКР молодшого спеціаліста)
Заяв 70 БМ ВМ n/a Контракт n/a
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 9м
Філологія / східні мови та літератури (переклад включно), перша - перська
Інститут філології
Перська мова і література та переклад, англійська мова
Заяв 36 БМ 8 max ВМ 10
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Філологія / фольклористика
Інститут філології
Фольклористика, українська мова і література та іноземна мова
Заяв 71 БМ 12 max ВМ 18
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Філологія / романські мови та літератури (переклад включно), перша - іспанська
Інститут філології
Іспанська мова та переклад, англійська мова та друга романська мова
Заяв 317 БМ 13 max ВМ 20
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Філологія / романські мови та літератури (переклад включно), перша - іспанська
Інститут філології
Переклад з іспанської та з англійської мов
Заяв 202 БМ 9 max ВМ 14
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Філологія / романські мови та літератури (переклад включно), перша - португальська
Інститут філології
Переклад із португальської та з англійської мов
Заяв 83 БМ 8 max ВМ 11
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Філологія / германські мови та літератури (переклад включно), перша - шведська
Інститут філології
Шведська філологія та переклад, англійська мова та третя германська мова
Заяв 160 БМ 8 max ВМ 14
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Філологія / східні мови та літератури (переклад включно), перша - японська
Інститут філології
Японська мова і література та переклад, англійська мова
Заяв 276 БМ 11 max ВМ 26
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Філологія / романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька
Інститут філології
Французька мова та переклад, англійська мова та друга романська мова
Заяв 212 БМ 14 max ВМ 18
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Філологія / романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька
Інститут філології
Переклад з французької та з англійської мов
Заяв 170 БМ 13 max ВМ 18
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Комп'ютерні науки
Факультет комп`ютерних наук та кібернетики
Інформатика
Заяв 683 БМ 95 max ВМ 175
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Філологія / кримськотатарська мова та література
Інститут філології
Кримськотатарська мова і література, англійська мова та переклад
Заяв 34 БМ 10 max ВМ 11
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Філологія / слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - польська
Інститут філології
Польська мова і література, англійська та литовська мови
Заяв 142 БМ 8 max ВМ 10
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Філологія / українська мова та література
Інститут філології
Літературна творчість, українська мова і література та англійська мова
Заяв 177 БМ 13 max ВМ 15
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Філологія / українська мова та література
Інститут філології
Українська мова і література та західноєвропейська мова
Заяв 239 БМ 81 max ВМ 100
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Філологія / східні мови та літератури (переклад включно), перша - арабська
Інститут філології
Арабська мова і література та переклад, французька мова
Заяв 86 БМ 9 max ВМ 15
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Комп'ютерні науки
Факультет інформаційних технологій
Аналітика даних
Заяв 336 БМ 11 max ВМ 25
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Філологія / східні мови та літератури (переклад включно), перша - китайська
Інститут філології
Китайська мова і література та переклад, англійська мова
Заяв 372 БМ 16 max ВМ 65
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Комп'ютерні науки
Факультет інформаційних технологій
Комп’ютерні науки
Заяв 793 БМ 32 max ВМ 50
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Філологія / східні мови та літератури (переклад включно), перша - ґінді
Інститут філології
Мова і література гінді та переклад, англійська мова
Заяв 30 БМ 8 max ВМ 10
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Комп'ютерні науки
Факультет інформаційних технологій
Прикладне програмування
Заяв 522 БМ 31 max ВМ 50
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Філологія / класичні мови та літератури (переклад включно)
Інститут філології
Класична філологія та англійська мова
Заяв 90 БМ 5 max ВМ 12
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Філологія / германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька
Інститут філології
Переклад з німецької та англійської мов
Заяв 263 БМ 18 max ВМ 25
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Філологія / германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька
Інститут філології
Німецька філологія та переклад, англійська мова
Заяв 303 БМ 18 max ВМ 25
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Філологія / слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська
Інститут філології
Російська мова і література та англійська мова
Заяв 86 БМ 10 max ВМ 19
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Комп’ютерна інженерія
Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
Інженерія комп’ютерних систем і мереж
Заяв 540 БМ 83 max ВМ 100 Контракт 100
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Філологія / прикладна лінгвістика
Інститут філології
Прикладна (комп’ютерна) лінгвістика та англійська мова
Заяв 181 БМ 13 max ВМ 26
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Філологія / германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
Інститут філології
Англійська філологія та переклад, дві західноєвропейські мови
Заяв 949 БМ 27 max ВМ 65
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Системний аналіз
Факультет комп`ютерних наук та кібернетики
Заяв 417 БМ 35 max ВМ 40
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Філологія / германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
Інститут філології
Переклад з англійської та другої західноєвропейської мови
Заяв 600 БМ 24 max ВМ 50
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Філологія / східні мови та літератури (переклад включно), перша - корейська
Інститут філології
Корейська мова і література та переклад, англійська мова
Заяв 272 БМ 11 max ВМ 26
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Кібербезпека
Факультет інформаційних технологій
Кібербезпека (на основі ОКР молодшого спеціаліста)
Заяв 22 БМ n/a ВМ 36
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 9м
Філологія / слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - білоруська
Інститут філології
Білоруська мова і література, українська мова і література, англійська мова
Заяв 37 БМ 8 max ВМ 10
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Кібербезпека
Факультет інформаційних технологій
Заяв 749 БМ 44 max ВМ 100 Контракт 100
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Філологія / слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - болгарська
Інститут філології
Болгарська мова і література та англійська мова
Заяв 39 БМ 8 max ВМ 10
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Філологія / слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - сербська
Інститут філології
Сербська мова і література та англійська мова
Заяв 39 БМ 8 max ВМ 10
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Інформаційні системи та технології
Факультет інформаційних технологій
Програмні технології інтернет речей
Заяв 414 БМ 13 max ВМ 50 Контракт 50
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Філологія / новогрецька мова і література (переклад включно)
Інститут філології
Новогрецька філологія та переклад і англійська мова
Заяв 35 БМ 8 max ВМ 10
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Філологія / українська мова та література
Інститут філології
Українська і англійська мови: переклад та редагування
Заяв 203 БМ ВМ 35
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Фізичний факультет
Оптотехніка
Заяв 8 БМ 13 ВМ 15
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 9м
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Фізичний факультет
Оптотехніка
Заяв 41 БМ 15 max ВМ 30
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Економіка
Економічний факультет
Економічна аналітика та статистика
Заяв 275 БМ 14 max ВМ 25
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Економіка
Економічний факультет
Економіка та економічна політика
Заяв 374 БМ 17 max ВМ 35
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Економіка
Економічний факультет
Економічна кібернетика
Заяв 367 БМ 30 max ВМ 50
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Економіка
Економічний факультет
Міжнародна економіка
Заяв 951 БМ 43 max ВМ 100
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Економіка
Економічний факультет
Економіка бізнесу
Заяв 946 БМ 29 max ВМ 75
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Біотехнології та біоінженерія
ННЦ "Інститут біології та медицини"
Біотехнологія
Заяв 564 БМ 24 max ВМ 25
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Електроніка
Інститут високих технологій
Електроніка (високі технології)
Заяв 59 БМ 10 max ВМ 20
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Економіка
Економічний факультет
Економіка (мова навчання англійська/українська) / Economics
Заяв 207 БМ ВМ 20
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Економіка
Економічний факультет
Економіка та економічна політика
Заяв 0 БМ ВМ 43
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 9м
Економіка
Економічний факультет
Економіка підприємства
Заяв 10 БМ ВМ 28
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 9м
Телекомунікації та радіотехніка
Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
Інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж
Заяв 18 БМ n/a ВМ 30
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 9м
Телекомунікації та радіотехніка
Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
Інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж
Заяв 94 БМ 16 max ВМ 20 Контракт 20
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Політологія
Філософський факультет
Заяв 801 БМ 60 max ВМ 175
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Телекомунікації та радіотехніка
Факультет інформаційних технологій
Мережеві та інтернет-технології
Заяв 124 БМ 30 max ВМ 30
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Психологія
Факультет психології
Заяв 1068 БМ 76 max ВМ 150
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Геодезія та землеустрій
Географічний факультет
Заяв 134 БМ 29 max ВМ 100
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Геодезія та землеустрій
Географічний факультет
Заяв 0 БМ ВМ n/a
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 9м
Геодезія та землеустрій
Навчально-науковий інститут "Інститут геології"
Оцінка землі та нерухомого майна (на основі ОКР молодшого спеціаліста)
Заяв 0 БМ n/a ВМ 25
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 9м
Геодезія та землеустрій
Навчально-науковий інститут "Інститут геології"
Геоінформаційні системи та технології (на основі ОКР молодшого спеціаліста)
Заяв 5 БМ 4 ВМ 60
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 9м
Геодезія та землеустрій
Навчально-науковий інститут "Інститут геології"
Геоінформаційні системи та технології
Заяв 53 БМ 8 max ВМ 25
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Геодезія та землеустрій
Навчально-науковий інститут "Інститут геології"
Оцінка землі та нерухомого майна
Заяв 85 БМ 10 max ВМ 35
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Соціологія
Факультет соціології
Заяв 293 БМ 47 max ВМ 50
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Садово-паркове господарство
ННЦ "Інститут біології та медицини"
Ландшафтний дизайн та озеленення
Заяв 73 БМ 18 max ВМ 25
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Соціологія
Факультет соціології
Соціальні технології
Заяв 137 БМ 27 max ВМ 30
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Соціологія
Факультет соціології
Соціологічне забезпечення управлінських процесів
Заяв 133 БМ ВМ 20
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Технології медичної діагностики та лікування
ННЦ "Інститут біології та медицини"
Лабораторна діагностика
Заяв 307 БМ 11 max ВМ 50
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Соціальна робота
Факультет психології
Заяв 190 БМ 43 max ВМ 43
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Соціальна робота
Факультет психології
Соціальна педагогіка
Заяв 78 БМ 17 max ВМ 17
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Туризм
Географічний факультет
Заяв 368 БМ 30 max ВМ 80
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Туризм
Географічний факультет
Гастрономічний туризм
Заяв 102 БМ 5 max ВМ 25
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Журналістика
Інститут журналістики
Видавнича діяльність і медіаредагування
Заяв 330 БМ 19 max ВМ 40
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Туризм
Географічний факультет
Туризм (на основі ОКР молодшого спеціаліста)
Заяв 0 БМ ВМ n/a
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 9м
Журналістика
Інститут журналістики
Медіапродюсування
Заяв 410 БМ 19 max ВМ 45
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Журналістика
Інститут журналістики
Реклама та зв'язки з громадськістю
Заяв 917 БМ 14 max ВМ 125
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Журналістика
Інститут журналістики
Журналістика та соціальна комунікація
Заяв 909 БМ 45 max ВМ 125
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Журналістика
Інститут журналістики
Видавнича діяльність і медіаредагування
Заяв 1 БМ ВМ n/a
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 9м
Публічне управління та адміністрування
Філософський факультет
Урядування у публічній сфері
Заяв 252 БМ 11 max ВМ 50
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Облік і оподаткування
Економічний факультет
Заяв 252 БМ 27 max ВМ 50
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Облік і оподаткування
Економічний факультет
Облік і аудит
Заяв 2 БМ ВМ 19
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 9м
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Інститут міжнародних відносин
Країнознавство (американістика, сходознавство, європейські студії, африканістика) (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов)
Заяв 407 БМ 11 max ВМ 40
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Інститут міжнародних відносин
Міжнародні комунікації (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов)
Заяв 844 БМ 25 max ВМ 100
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Інститут міжнародних відносин
Міжнародні відносини (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов)
Заяв 1199 БМ 30 max ВМ 100
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Фінанси, банківська справа та страхування
Економічний факультет
Фінанси і кредит
Заяв 657 БМ 53 max ВМ 230
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Фінанси, банківська справа та страхування
Економічний факультет
Фінанси і кредит
Заяв 17 БМ ВМ 142
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 9м
Міжнародні економічні відносини
Інститут міжнародних відносин
Міжнародний бізнес (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов)
Заяв 780 БМ 26 max ВМ 130
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Міжнародні економічні відносини
Інститут міжнародних відносин
Міжнародні економічні відносини (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов)
Заяв 788 БМ 39 max ВМ 140
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Менеджмент
Економічний факультет
Менеджмент організацій
Заяв 935 БМ 30 max ВМ 80
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Менеджмент
Економічний факультет
Менеджмент організацій
Заяв 2 БМ ВМ 35
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 9м
Міжнародне право
Інститут міжнародних відносин
Заяв 924 БМ 49 max ВМ 150
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Маркетинг
Економічний факультет
Заяв 999 БМ 19 max ВМ 50
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Економічний факультет
Підприємництво та біржова діяльність
Заяв 506 БМ 8 max ВМ 40
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Економічний факультет
Торгівля, логістика та екологічне підприємництво
Заяв 302 БМ 8 max ВМ 40
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Економічний факультет
Торгівля, логістика та екологічне підприємництво
Заяв 5 БМ ВМ 3
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 9м
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Економічний факультет
Підприємництво та біржова діяльність
Заяв 9 БМ ВМ 2
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 9м
Право
Інститут права
Заяв 2461 БМ 200 max ВМ 555
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Право
Інститут права
Заяв 33 БМ ВМ 50 Контракт 50
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Біологія
Інститут високих технологій
Біологія (високі технології)
Заяв 289 БМ 30 max ВМ 35
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Біологія
ННЦ "Інститут біології та медицини"
Заяв 737 БМ 135 max ВМ 260
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Екологія
ННЦ "Інститут біології та медицини"
Заяв 183 БМ 22 max ВМ 50
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Хімія
Хімічний факультет
Заяв 350 БМ 104 max ВМ 105
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Хімія
Інститут високих технологій
Хімія (високі технології)
Заяв 145 БМ 15 max ВМ 15
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Науки про Землю
Географічний факультет
Метеорологія
Заяв 5 БМ 2 ВМ 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Середня освіта / Географія
Географічний факультет
Географія
Заяв 16 БМ 6 ВМ 20
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Науки про Землю
Географічний факультет
Гідрологія
Заяв 6 БМ 3 ВМ 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Науки про Землю
Географічний факультет
Картографія та географічні інформаційні системи
Заяв 14 БМ 4 ВМ 35
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Середня освіта / Українська мова і література
Інститут філології
Теорія та методика навчання української мови і літератури та іноземної мови в старшій профільній школі
Заяв 17 БМ 7 ВМ 35
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Середня освіта / Англійська мова і література
Інститут філології
Зарубіжна література та англійська мова: теорія і методика навчання
Заяв 20 БМ 7 ВМ 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Науки про Землю
Навчально-науковий інститут "Інститут геології"
Геохімія і мінералогія
Заяв 2 БМ n/a ВМ 20
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Науки про Землю
Навчально-науковий інститут "Інститут геології"
Геоінформатика
Заяв 13 БМ n/a ВМ 15
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Науки про Землю
Навчально-науковий інститут "Інститут геології"
Геологія нафти і газу
Заяв 7 БМ n/a ВМ 30
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Науки про Землю
Навчально-науковий інститут "Інститут геології"
Геологія
Заяв 9 БМ n/a ВМ 20
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Науки про Землю
Навчально-науковий інститут "Інститут геології"
Гідрогеологія
Заяв 9 БМ n/a ВМ 20
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Музеєзнавство, пам’яткознавство
Історичний факультет
Музеєзнавство, пам'яткознавство
Заяв 15 БМ 4 ВМ 25
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Науки про Землю
Навчально-науковий інститут "Інститут геології"
Геофізика
Заяв 8 БМ n/a ВМ 20
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Релігієзнавство
Філософський факультет
Заяв 20 БМ 4 ВМ 25
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Історія та археологія
Історичний факультет
Американістика та європейські студії
Заяв 33 БМ n/a ВМ 23
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Історія та археологія
Історичний факультет
Історичне туризмознавство
Заяв 25 БМ n/a ВМ 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Історія та археологія
Історичний факультет
Історія мистецтв
Заяв 33 БМ n/a ВМ 12
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Історія та археологія
Історичний факультет
Етнологія
Заяв 25 БМ n/a ВМ 13
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Історія та археологія
Історичний факультет
Археологія
Заяв 17 БМ n/a ВМ 13
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Історія та археологія
Історичний факультет
Архівознавство
Заяв 15 БМ n/a ВМ 13
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Історія та археологія
Історичний факультет
Історія України
Заяв 51 БМ n/a ВМ 52
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Історія та археологія
Історичний факультет
Сходознавство
Заяв 21 БМ n/a ВМ 18
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Історія та археологія
Історичний факультет
Східноєвропейські історичні студії
Заяв 15 БМ n/a ВМ 18
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Фізика та астрономія
Фізичний факультет
Фізика наносистем
Заяв 19 БМ n/a ВМ 15 Контракт 15
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Фізика та астрономія
Фізичний факультет
Фізика високих енергій
Заяв 19 БМ n/a ВМ 15 Контракт 15
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Фізика та астрономія
Фізичний факультет
Ядерна енергетика
Заяв 16 БМ n/a ВМ 15 Контракт 15
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Фізика та астрономія
Фізичний факультет
Квантова теорія поля
Заяв 12 БМ n/a ВМ 19 Контракт 19
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Фізика та астрономія
Фізичний факультет
Астрофізика
Заяв 9 БМ n/a ВМ 13 Контракт 13
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Фізика та астрономія
Фізичний факультет
Квантові комп’ютери, обчислення та інформація
Заяв 18 БМ n/a ВМ 23 Контракт 23
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Фізика та астрономія
Фізичний факультет
Медична фізика
Заяв 19 БМ n/a ВМ 20 Контракт 20
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Прикладна фізика та наноматеріали
Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
Радіофізика та електроніка
Заяв 11 БМ n/a ВМ 25 Контракт 25
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Прикладна фізика та наноматеріали
Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
Заяв 27 БМ n/a ВМ 50 Контракт 50
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Філософія
Філософський факультет
Заяв 39 БМ 16 ВМ 18
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Прикладна фізика та наноматеріали
Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
Біомедична фізика, інженерія та інформатика
Заяв 21 БМ n/a ВМ 20 Контракт 20
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Філософія
Філософський факультет
Прикладна філософія
Заяв 31 БМ 4 ВМ 12 Контракт 12
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Прикладна фізика та наноматеріали
Інститут високих технологій
Високі технології (прикладна фізика та наноматеріали)
Заяв 21 БМ 8 ВМ 35 Контракт 35
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Культурологія
Інститут філології
Культурна антропологія з фаховим вивченням іноземної мови
Заяв 13 БМ 3 ВМ 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Географія
Географічний факультет
Урбаністика та регіональний розвиток
Заяв 28 БМ 6 ВМ 11
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Географія
Географічний факультет
Географічне країнознавство та геоглобалістика (мова навчання українська/англійська) / Geoglobalistics and Regional Studies
Заяв 22 БМ 5 ВМ 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Культурологія
Філософський факультет
Заяв 23 БМ 5 ВМ 40
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Географія
Географічний факультет
Природнича географія
Заяв 14 БМ 7 ВМ 15
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Географія
Географічний факультет
Геоморфологія та палеогеографія
Заяв 9 БМ 5 ВМ 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Філологія / східні мови та літератури (переклад включно), перша - турецька
Інститут філології
Східна філологія, західноєвропейська мова та переклад: турецька мова і література
Заяв 16 БМ 5 ВМ 15
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Географія
Географічний факультет
Географія рекреації та туризму
Заяв 28 БМ 6 ВМ 12
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Філологія / романські мови та літератури (переклад включно), перша - італійська
Інститут філології
Загальний і галузевий усний та письмовий переклад з італійської та англійської мов
Заяв 8 БМ 3 ВМ 8
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Географія
Географічний факультет
Економічна та соціальна географія
Заяв 28 БМ 5 ВМ 30
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Філологія / романські мови та літератури (переклад включно), перша - іспанська
Інститут філології
Іспаномовні студії та переклад, англійська мова (викладання іноземними мовами)
Заяв 15 БМ 5 ВМ 12
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Філологія / романські мови та літератури (переклад включно), перша - іспанська
Інститут філології
Загальний і галузевий усний та письмовий переклад з іспанської та англійської мов
Заяв 12 БМ 6 ВМ 12
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м