Зачекайте...
Назва ВНЗ Заяви Бюджетні місця Всього місць Оригінали
Ізмаїльський інститут водного транспорту 50 0 240 26
Ізмаїльський державний гуманітарний університет 742 131 725 225
Ізмаїльський факультет Одеської національної морської академії,ІФ ОНМА 96 12 175 69
Іллічівський інститут Одеського національного університету імені І.І. Мечникова 0 0 0 0
Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля Ренійський інститут 18 0 75 18
Міжнародний гуманітарний університет 153 0 825 126
Національний університет "Одеська юридична академія" 3238 1028 2040 1873
НКЦ Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного у м. Ізмаїлі 0 0 0 0
Одеська державна академія будівництва та архітектури 2060 423 1205 542
Одеська державна академія технічного регулювання та якості 104 25 110 51
Одеська державна академія холоду 1245 235 745 150
Одеська державна музична академія імені А.В. Нежданової 154 70 170 0
Одеська національна академія зв'язку імені О.С. Попова 1971 322 1230 381
Одеська національна академія харчових технологій 3378 448 1860 682
Одеська національна морська академія 1199 203 950 383
Одеський інститут підприємництва та права 18 0 75 1
Одеський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі 394 65 100 69
Одеський державний аграрний університет, ОДАУ 1654 243 760 374
Одеський державний екологічний університет 1109 252 625 271
Одеський державний економічний університет 4917 248 1110 454
Одеський державний університет внутрішніх справ 435 175 385 290
Одеський національний медичний університет 3168 285 1825 710
Одеський національний морський університет, ДВНЗ 2944 240 1185 384
Одеський національний політехнічний університет 0 697 3983 0
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 6640 843 3365 1075
Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 81 0 50 39
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського 2424 319 1225 596