Зачекайте...
Назва ВНЗ Заяви Бюджетні місця Всього місць Оригінали
Севастопольський міський гуманітарний університет 0 0 0 0
Севастопольський національний технічний університет 0 0 0 0
Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості 0 0 0 0
Академія військово-морських сил імені П.С. Нахімова 0 0 0 0
Інститут економіки та права (філія) освітньої установи профспілок вищої професійної освіти "Академія труда та соціальних відносин" в м. Севастополі 0 0 0 0
Приватний вищий навчальний заклад "Перший Український морський інститут" 9 0 365 9
Севастопольський економіко-гуманітарний інститут Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського 0 0 500 0
Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України 0 0 0 0
Cевастопольський морський коледж Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного 0 0 0 0
Державний вищий навчальний заклад "Севастопольський будівельний коледж" 0 0 0 0
Державний вищий навчальний заклад "Севастопольський індустріально-педагогічний коледж" 0 0 0 0
Комунальний вищий навчальний заклад „Севастопольський медичний коледж імені Жені Дерюгіної” 0 0 0 0
Севастопольський економіко-правовий коледж Приватного вищого навчального закладу "Кримський інститут економіки та господарського права" 0 0 0 0
Севастопольський коледж Київського університету культури 0 0 0 0
Приватний вищий навчальний заклад "Педагогічне училище" (м. Севастополь) 0 0 0 0
Севастопольський комерційний технікум 0 0 0 0
Відокремлений підрозділ "Севастопольский факультет Київського національного університету культури і мистецтв" 0 0 0 0
Відокремлений підрозділ "Севастопольський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури" 0 0 0 0
Навчально-консультаційний пункт у місті Севастополі Державного закладу Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського 0 0 0 0
Навчально-консультаційний центр в місті Севастополь Харківського державного університету харчування та торгівлі 0 0 0 0
Севастопольська філія Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет" 5 0 137 0
Севастопольський економіко-технологічний факультет Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 0 0 0 0
Севастопольський факультет економіки та інформаційних технологій вищого навчального закладу "Університет економіки і управління" 0 0 0 0
Факультет Львівської національної академії мистецтв у м. Севастополі 0 0 0 0