КПІ ім. Ігоря Сікорського

Спеціальність
Матеріалознавство
Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона
Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалів, Інжиніринг та комп'ютерне моделювання в матеріалознавстві
Заяв 0 БМ 5 max ВМ 7
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 9м
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Навчально-науковий видавничо-поліграфічний інститут
Образотворче мистецтво
Заяв 39 БМ 10 ВМ 60
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Галузеве машинобудування
Інженерно-хімічний факультет
Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії
Заяв 5 БМ 2 max ВМ 5
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 9м
Філологія / германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
Факультет лінгвістики
Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
Заяв 153 БМ 25 max ВМ 110
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Галузеве машинобудування
Навчально-науковий видавничо-поліграфічний інститут
Комп'ютеризовані поліграфічні системи
Заяв 1 БМ 3 max ВМ 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 9м
Філологія / романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька
Факультет лінгвістики
Романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька
Заяв 18 БМ 11 max ВМ 30
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Філологія / германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька
Факультет лінгвістики
Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька
Заяв 13 БМ 8 max ВМ 30
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Економіка
Факультет менеджменту та маркетингу
Міжнародна економіка, Економічна кібернетика, Економіка бізнес-підприємства
Заяв 177 БМ 74 max ВМ 250
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Психологія
Факультет соціології і права
Прикладна психологія
Заяв 111 БМ ВМ 40
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Соціологія
Факультет соціології і права
Врегулювання конфліктів та медіація
Заяв 26 БМ 11 max ВМ 40
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Журналістика
Навчально-науковий видавничо-поліграфічний інститут
Видавнича справа та редагування, Реклама і зв'язки з громадськістю
Заяв 129 БМ 13 max ВМ 100
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Менеджмент
Факультет менеджменту та маркетингу
Менеджмент і бізнес-адміністрування
Заяв 197 БМ 50 max ВМ 250
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Менеджмент
Факультет менеджменту та маркетингу
Логістика, Менеджмент міжнародного бізнесу
Заяв 149 БМ 44 max ВМ 100
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Маркетинг
Факультет менеджменту та маркетингу
Промисловий маркетинг
Заяв 189 БМ 22 max ВМ 110
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Металургія
Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона
Комп’ютеризовані процеси лиття
Заяв 1 БМ 5 max ВМ 5
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 9м
Право
Факультет соціології і права
Заяв 302 БМ 28 max ВМ 170
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Екологія
Інженерно-хімічний факультет
Екологічна безпека
Заяв 25 БМ 32 max ВМ 50
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Факультет електроенерготехніки та автоматики
Електричні машини і апарати, Електричні системи і мережі, Електричні станції, Управління, захист та автоматизація енергосистем, Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність
Заяв 25 БМ 25 max ВМ 30
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 9м
Екологія
Інженерно-хімічний факультет
Екологічна безпека
Заяв 1 БМ ВМ 10
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Системи забезпечення споживачів електричною енергією, Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології, Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів
Заяв 20 БМ 13 max ВМ 25
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 9м
Фізика та астрономія
Фізико-математичний факультет
Комп’ютерне моделювання фізичних процесів
Заяв 18 БМ 40 max ВМ 50
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Фізика та астрономія
Фізико-математичний факультет
Комп’ютерне моделювання фізичних процесів
Заяв 2 БМ ВМ 10
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Прикладна фізика та наноматеріали
Навчально-науковий фізико-технічний інститут
Прикладна фізика
Заяв 10 БМ 55 max ВМ 60
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Прикладна фізика та наноматеріали
Навчально-науковий фізико-технічний інститут
Прикладна фізика
Заяв 2 БМ ВМ 10
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Математика
Фізико-математичний факультет
Страхова та фінансова математика
Заяв 29 БМ 75 max ВМ 90
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Математика
Фізико-математичний факультет
Страхова та фінансова математика
Заяв 2 БМ ВМ 10
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Прикладна математика
Факультет прикладної математики
Наука про дані та математичне моделювання
Заяв 67 БМ 88 max ВМ 120
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Прикладна математика
Навчально-науковий фізико-технічний інститут
Математичні методи криптографічного захисту інформації, Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та комп'ютерного зору
Заяв 23 БМ 85 max ВМ 120
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Інженерія програмного забезпечення
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Інженерія програмного забезпечення комп'ютерних систем, Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем
Заяв 918 БМ 165 max ВМ 270
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Інженерія програмного забезпечення
Факультет прикладної математики
Інженерія програмного забезпечення мультимедійних та інформаційно-пошукових систем
Заяв 165 БМ 62 max ВМ 85
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Інженерія програмного забезпечення
Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики
Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем в енергетиці
Заяв 88 БМ 75 max ВМ 90
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Комп'ютерні науки
Навчально-науковий інститут прикладного системного аналізу
Системи і методи штучного інтелекту, Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання
Заяв 351 БМ 110 max ВМ 200
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Комп'ютерні науки
Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики
Цифрові технології в енергетиці
Заяв 69 БМ 130 max ВМ 150
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Комп'ютерні науки
Факультет біомедичної інженерії
Комп'ютерні технології в біології та медицині
Заяв 34 БМ 90 max ВМ 125
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Комп’ютерна інженерія
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Комп’ютерні системи та мережі
Заяв 270 БМ 165 max ВМ 210
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Комп’ютерна інженерія
Факультет прикладної математики
Системне програмування та спеціалізовані комп`ютерні системи
Заяв 82 БМ 100 max ВМ 150
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Системний аналіз
Навчально-науковий інститут прикладного системного аналізу
Системний аналіз і управління
Заяв 110 БМ 120 max ВМ 180
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Кібербезпека
Навчально-науковий фізико-технічний інститут
Системи технічного захисту інформації, Системи, технології та математичні методи кібербезпеки
Заяв 397 БМ 115 max ВМ 200
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Інформаційні системи та технології
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Інформаційні управляючі системи та технології, Інтегровані інформаційні системи, Інформаційне забезпечення робототехнічних систем
Заяв 274 БМ 245 max ВМ 350
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Прикладна механіка
Навчально-науковий механіко-машинобудівний інститут
Динаміка і міцність машин, Технології машинобудування, Автоматизовані та роботизовані механічні системи, Технології виробництва літальних апаратів, Конструювання та дизайн машин
Заяв 101 БМ 270 max ВМ 300
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Прикладна механіка
Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона
Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій
Заяв 14 БМ 55 max ВМ 70
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Прикладна механіка
Інженерно-хімічний факультет
Інжиніринг паковань та пакувального обладнання
Заяв 7 БМ 20 max ВМ 25
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Прикладна механіка
Навчально-науковий механіко-машинобудівний інститут
Динаміка і міцність машин, Технології машинобудування, Автоматизовані та роботизовані механічні системи, Технології виробництва літальних апаратів, Конструювання та дизайн машин
Заяв 5 БМ ВМ 20
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Прикладна механіка
Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона
Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій
Заяв 4 БМ ВМ 10
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Прикладна механіка
Інженерно-хімічний факультет
Інжиніринг паковань та пакувального обладнання
Заяв 2 БМ ВМ 5
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Матеріалознавство
Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона
Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалів, Інжиніринг та комп'ютерне моделювання в матеріалознавстві
Заяв 11 БМ 68 max ВМ 75
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Матеріалознавство
Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона
Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалів, Інжиніринг та комп'ютерне моделювання в матеріалознавстві
Заяв 0 БМ ВМ 10
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Енергетичне машинобудування
Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики
Інженерія і комп'ютерні технології теплоенергетичних систем
Заяв 2 БМ 5 max ВМ 5
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 9м
Галузеве машинобудування
Інженерно-хімічний факультет
Інжиніринг обладнання виробництва полімерних та будівельних матеріалів і виробів, Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії
Заяв 45 БМ 102 max ВМ 115
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Галузеве машинобудування
Навчально-науковий видавничо-поліграфічний інститут
Комп'ютеризовані поліграфічні системи
Заяв 14 БМ 20 max ВМ 25
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Галузеве машинобудування
Інженерно-хімічний факультет
Інжиніринг обладнання виробництва полімерних та будівельних матеріалів і виробів, Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії
Заяв 2 БМ ВМ 10
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Галузеве машинобудування
Навчально-науковий видавничо-поліграфічний інститут
Комп'ютеризовані поліграфічні системи
Заяв 2 БМ ВМ 10
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Навчально-науковий інститут аерокосмічних технологій
Літаки і вертольоти, Інженерія авіаційних та ракетно-космічних систем
Заяв 69 БМ 120 max ВМ 130
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Навчально-науковий інститут аерокосмічних технологій
Літаки і вертольоти, Інженерія авіаційних та ракетно-космічних систем
Заяв 4 БМ ВМ 20
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Металургія
Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона
Комп’ютеризовані процеси лиття
Заяв 8 БМ 27 max ВМ 30
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Металургія
Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона
Комп’ютеризовані процеси лиття
Заяв 0 БМ ВМ 10
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Факультет електроенерготехніки та автоматики
Електричні машини і апарати, Електричні системи і мережі, Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії, Електричні станції, Управління, захист та автоматизація енергосистем, Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси, Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність
Заяв 100 БМ 240 max ВМ 270
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Системи забезпечення споживачів електричною енергією, Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології, Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів
Заяв 49 БМ 100 max ВМ 110
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Приладобудiвний факультет
Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні
Заяв 17 БМ 10 max ВМ 20
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 9м
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Інженерно-хімічний факультет
Технічні та програмні засоби автоматизації
Заяв 14 БМ 10 max ВМ 15
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 9м
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Факультет електроенерготехніки та автоматики
Електричні машини і апарати, Електричні системи і мережі, Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії, Електричні станції, Управління, захист та автоматизація енергосистем, Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси, Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність
Заяв 3 БМ ВМ 20
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Системи забезпечення споживачів електричною енергією, Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології, Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів
Заяв 2 БМ ВМ 20
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Енергетичне машинобудування
Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики
Інженерія і комп'ютерні технології теплоенергетичних систем
Заяв 7 БМ 20 max ВМ 25
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Енергетичне машинобудування
Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики
Інженерія і комп'ютерні технології теплоенергетичних систем
Заяв 0 БМ ВМ 5
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Атомна енергетика
Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики
Атомні електричні станції
Заяв 43 БМ 50 max ВМ 70
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Атомна енергетика
Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики
Атомні електричні станції
Заяв 5 БМ ВМ 10
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Теплоенергетика
Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики
Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій
Заяв 28 БМ 65 max ВМ 65
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Приладобудiвний факультет
Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні
Заяв 77 БМ 145 max ВМ 170
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Інженерно-хімічний факультет
Технічні та програмні засоби автоматизації
Заяв 36 БМ 85 max ВМ 120
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем
Заяв 33 БМ 75 max ВМ 100
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем
Заяв 6 БМ ВМ 20
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Інженерно-хімічний факультет
Технічні та програмні засоби автоматизації
Заяв 4 БМ ВМ 20
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Приладобудiвний факультет
Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні
Заяв 4 БМ ВМ 20
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Приладобудiвний факультет
Інформаційні вимірювальні технології
Заяв 10 БМ 50 max ВМ 60
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Приладобудiвний факультет
Інформаційні вимірювальні технології
Заяв 2 БМ 6 max ВМ 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 9м
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Приладобудiвний факультет
Інформаційні вимірювальні технології
Заяв 1 БМ ВМ 15
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Мікро- та наносистемна техніка
Факультет електроніки
Мікро- та наноелектроніка, Електронні мікро- і наносистеми та технології
Заяв 47 БМ 100 max ВМ 120
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Мікро- та наносистемна техніка
Факультет електроніки
Мікро- та наноелектроніка, Електронні мікро- і наносистеми та технології
Заяв 0 БМ ВМ 15
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Хімічні технології та інженерія
Хіміко-технологічний факультет
Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення, Хімічні технології органічних речовин, Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок, Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів, Хімічні технології неорганічних в'яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалів
Заяв 82 БМ 200 max ВМ 250
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Хімічні технології та інженерія
Інженерно-хімічний факультет
Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології
Заяв 13 БМ 42 max ВМ 45
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Хімічні технології та інженерія
Хіміко-технологічний факультет
Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення, Хімічні технології органічних речовин, Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок, Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів, Хімічні технології неорганічних в'яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалів
Заяв 1 БМ ВМ 10
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Хімічні технології та інженерія
Інженерно-хімічний факультет
Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології
Заяв 0 БМ ВМ 5
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Біотехнології та біоінженерія
Факультет біотехнології і біотехніки
Біотехнології
Заяв 72 БМ 83 max ВМ 130
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Біомедична інженерія
Факультет біомедичної інженерії
Медична інженерія, Регенеративна та біофармацевтична інженерія
Заяв 62 БМ 55 max ВМ 110
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Електроніка
Факультет електроніки
Електронні прилади та пристрої, Електронні компоненти і системи, Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації, Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей
Заяв 73 БМ 130 max ВМ 150
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Електроніка
Факультет електроніки
Електронні прилади та пристрої, Електронні компоненти і системи, Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації, Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей
Заяв 0 БМ ВМ 15
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Телекомунікації та радіотехніка
Навчально-науковий інститут телекомунікаційних систем
Інформаційно-комунікаційні технології, Інженерія та програмування інфокомунікацій, Системи електронних комунікацій та Інтернету речей
Заяв 79 БМ 180 max ВМ 200
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Телекомунікації та радіотехніка
Радіотехнічний факультет
Радіотехнічні комп'ютеризовані системи, Інформаційна та комунікаційна радіоінженерія, Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки
Заяв 59 БМ 125 max ВМ 130
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Телекомунікації та радіотехніка
Факультет електроніки
Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем
Заяв 28 БМ 55 max ВМ 55
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Телекомунікації та радіотехніка
Навчально-науковий інститут телекомунікаційних систем
Інформаційно-комунікаційні технології, Інженерія та програмування інфокомунікацій, Системи електронних комунікацій та Інтернету речей
Заяв 5 БМ ВМ 20
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Телекомунікації та радіотехніка
Радіотехнічний факультет
Радіотехнічні комп'ютеризовані системи, Інформаційна та комунікаційна радіоінженерія, Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки
Заяв 4 БМ ВМ 20
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Телекомунікації та радіотехніка
Факультет електроніки
Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем
Заяв 4 БМ ВМ 10
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Авіоніка
Навчально-науковий інститут аерокосмічних технологій
Системи керування літальними апаратами та комплексами
Заяв 37 БМ 40 max ВМ 50
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Авіоніка
Навчально-науковий інститут аерокосмічних технологій
Системи керування літальними апаратами та комплексами
Заяв 2 БМ ВМ 10
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Гірництво
Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Геоінженерія
Заяв 12 БМ 25 max ВМ 30
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Гірництво
Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Геоінженерія
Заяв 0 БМ ВМ 5
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Видавництво та поліграфія
Навчально-науковий видавничо-поліграфічний інститут
Технології друкованих і електронних видань
Заяв 45 БМ 51 max ВМ 75
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Видавництво та поліграфія
Навчально-науковий видавничо-поліграфічний інститут
Технології друкованих і електронних видань
Заяв 4 БМ ВМ 20
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Електроніка
Факультет електроніки
Електронні прилади та пристрої, Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей
Заяв 11 БМ 9 max ВМ 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 9м
Телекомунікації та радіотехніка
Радіотехнічний факультет
Радіотехнічні комп'ютеризовані системи, Інформаційна та комунікаційна радіоінженерія, Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки
Заяв 26 БМ 24 max ВМ 25
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 9м
Авіоніка
Навчально-науковий інститут аерокосмічних технологій
Системи керування літальними апаратами та комплексами
Заяв 4 БМ 5 max ВМ 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 9м
Гірництво
Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Геоінженерія
Заяв 3 БМ 5 max ВМ 5
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 9м
Видавництво та поліграфія
Навчально-науковий видавничо-поліграфічний інститут
Технології друкованих і електронних видань
Заяв 5 БМ ВМ 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 9м
Фізична терапія, ерготерапія
Факультет біомедичної інженерії
Заяв 51 БМ 16 max ВМ 40
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Фізична терапія, ерготерапія
Факультет біомедичної інженерії
Заяв 10 БМ ВМ 20
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 9м
Соціальна робота
Факультет соціології і права
Міжнародні соціальні проекти та волонтерська діяльність
Заяв 8 БМ 15 max ВМ 30
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Соціальна робота
Факультет соціології і права
Міжнародні соціальні проекти та волонтерська діяльність
Заяв 1 БМ ВМ 20
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Публічне управління та адміністрування
Факультет соціології і права
Адміністративний менеджмент, Електронне урядування
Заяв 50 БМ 14 max ВМ 50
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 9м
Прикладна механіка
Навчально-науковий механіко-машинобудівний інститут
Конструювання та дизайн машин
Заяв 11 БМ 10 max ВМ 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 9м
Прикладна механіка
Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона
Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій
Заяв 6 БМ 5 max ВМ 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 9м
Прикладна механіка
Інженерно-хімічний факультет
Інжиніринг паковань та пакувального обладнання
Заяв 1 БМ 2 max ВМ 5
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 9м
Прикладна механіка
Навчально-науковий механіко-машинобудівний інститут
Динаміка і міцність машин
Заяв 0 БМ ВМ 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Прикладна механіка
Навчально-науковий механіко-машинобудівний інститут
Заяв 0 БМ ВМ 5
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Прикладна механіка
Інженерно-хімічний факультет
Заяв 0 БМ n/a ВМ 5
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Прикладна механіка
Інженерно-хімічний факультет
Інжиніринг паковань та пакувального обладнання
Заяв 0 БМ n/a ВМ 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Прикладна механіка
Інженерно-хімічний факультет
Заяв 0 БМ ВМ 5
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Прикладна механіка
Інженерно-хімічний факультет
Інжиніринг паковань та пакувального обладнання
Заяв 0 БМ ВМ 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Прикладна механіка
Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона
Заяв 0 БМ n/a ВМ 5
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Прикладна механіка
Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона
Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій
Заяв 0 БМ n/a ВМ 25
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Прикладна механіка
Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона
Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій
Заяв 0 БМ ВМ 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Прикладна механіка
Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона
Заяв 0 БМ ВМ 5
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Матеріалознавство
Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона
Інжиніринг та комп'ютерне моделювання в матеріалознавстві
Заяв 0 БМ n/a ВМ 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Матеріалознавство
Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона
Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалів
Заяв 0 БМ n/a ВМ 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Матеріалознавство
Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона
Заяв 0 БМ n/a ВМ 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Матеріалознавство
Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона
Заяв 0 БМ ВМ 5
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Матеріалознавство
Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона
Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалів
Заяв 0 БМ ВМ 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Матеріалознавство
Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона
Інжиніринг та комп'ютерне моделювання в матеріалознавстві
Заяв 0 БМ ВМ 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Галузеве машинобудування
Інженерно-хімічний факультет
Інжиніринг та комп'ютерно-інтегровані технології проектування інноваційного галузевого обладнання
Заяв 0 БМ n/a ВМ 40
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Галузеве машинобудування
Інженерно-хімічний факультет
Інжиніринг та комп'ютерно-інтегровані технології проектування інноваційного галузевого обладнання
Заяв 0 БМ ВМ 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Галузеве машинобудування
Інженерно-хімічний факультет
Інжиніринг та комп'ютерно-інтегровані технології проектування інноваційного галузевого обладнання
Заяв 0 БМ ВМ 5
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Галузеве машинобудування
Навчально-науковий видавничо-поліграфічний інститут
Комп'ютеризовані поліграфічні системи
Заяв 0 БМ n/a ВМ 15
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Галузеве машинобудування
Навчально-науковий видавничо-поліграфічний інститут
Комп'ютеризовані поліграфічні системи
Заяв 0 БМ ВМ 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Навчально-науковий інститут аерокосмічних технологій
Інженерія авіаційних та ракетно-космічних систем
Заяв 0 БМ n/a ВМ 20
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Навчально-науковий інститут аерокосмічних технологій
Літаки і вертольоти
Заяв 0 БМ n/a ВМ 20
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Навчально-науковий інститут аерокосмічних технологій
Літаки і вертольоти
Заяв 0 БМ ВМ 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Навчально-науковий інститут аерокосмічних технологій
Інженерія авіаційних та ракетно-космічних систем
Заяв 0 БМ ВМ 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Металургія
Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона
Комп’ютеризовані процеси лиття
Заяв 0 БМ n/a ВМ 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Металургія
Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона
Комп’ютеризовані процеси лиття
Заяв 0 БМ ВМ 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Факультет електроенерготехніки та автоматики
Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси
Заяв 0 БМ n/a ВМ 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Факультет електроенерготехніки та автоматики
Електричні системи і мережі
Заяв 0 БМ n/a ВМ 25
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Факультет електроенерготехніки та автоматики
Електричні станції
Заяв 0 БМ n/a ВМ 15
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Факультет електроенерготехніки та автоматики
Управління, захист та автоматизація енергосистем
Заяв 0 БМ n/a ВМ 15
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Факультет електроенерготехніки та автоматики
Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії
Заяв 0 БМ n/a ВМ 20
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Факультет електроенерготехніки та автоматики
Електричні машини і апарати
Заяв 0 БМ n/a ВМ 20
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Факультет електроенерготехніки та автоматики
Електроенергетика та електромеханіка
Заяв 0 БМ n/a ВМ 15
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Факультет електроенерготехніки та автоматики
Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність
Заяв 0 БМ n/a ВМ 25
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Факультет електроенерготехніки та автоматики
Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність
Заяв 0 БМ ВМ 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Факультет електроенерготехніки та автоматики
Електроенергетика та електромеханіка
Заяв 0 БМ ВМ 5
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Факультет електроенерготехніки та автоматики
Електричні машини і апарати
Заяв 0 БМ ВМ 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Факультет електроенерготехніки та автоматики
Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії
Заяв 0 БМ ВМ 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Факультет електроенерготехніки та автоматики
Управління, захист та автоматизація енергосистем
Заяв 0 БМ ВМ 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Факультет електроенерготехніки та автоматики
Електричні станції
Заяв 0 БМ ВМ 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Факультет електроенерготехніки та автоматики
Електричні системи і мережі
Заяв 0 БМ ВМ 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Факультет електроенерготехніки та автоматики
Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси
Заяв 0 БМ ВМ 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Енергетичний менеджмент, електропостачання та інжиніринг електротехнічних комплексів
Заяв 0 БМ n/a ВМ 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Системи забезпечення споживачів електричною енергією
Заяв 0 БМ n/a ВМ 20
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів
Заяв 0 БМ n/a ВМ 30
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології
Заяв 0 БМ n/a ВМ 20
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології
Заяв 0 БМ ВМ 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів
Заяв 0 БМ ВМ 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Системи забезпечення споживачів електричною енергією
Заяв 0 БМ ВМ 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Енергетичний менеджмент, електропостачання та інжиніринг електротехнічних комплексів
Заяв 0 БМ ВМ 5
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Енергетичне машинобудування
Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики
Інженерія і комп'ютерні технології теплоенергетичних систем
Заяв 0 БМ n/a ВМ 15
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Енергетичне машинобудування
Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики
Інженерія і комп'ютерні технології теплоенергетичних систем
Заяв 0 БМ ВМ 5
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Атомна енергетика
Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики
Фізичний захист та облік і контроль ядерних матеріалів
Заяв 0 БМ n/a ВМ 5
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Атомна енергетика
Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики
Атомні електричні станції
Заяв 0 БМ n/a ВМ 20
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Атомна енергетика
Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики
Атомні електричні станції
Заяв 0 БМ ВМ 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Теплоенергетика
Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики
Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій
Заяв 0 БМ n/a ВМ 15
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Теплоенергетика
Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики
Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій
Заяв 0 БМ n/a ВМ 20
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Теплоенергетика
Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики
Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем
Заяв 0 БМ n/a ВМ 15
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Теплоенергетика
Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики
Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій
Заяв 0 БМ ВМ 5
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Теплоенергетика
Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики
Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій
Заяв 0 БМ ВМ 5
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Теплоенергетика
Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики
Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем
Заяв 0 БМ ВМ 5
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Інженерно-хімічний факультет
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Заяв 0 БМ n/a ВМ 5
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Інженерно-хімічний факультет
Технічні та програмні засоби автоматизації
Заяв 0 БМ n/a ВМ 70
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Інженерно-хімічний факультет
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Заяв 0 БМ ВМ 5
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Інженерно-хімічний факультет
Технічні та програмні засоби автоматизації
Заяв 0 БМ ВМ 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Заяв 0 БМ n/a ВМ 5
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем
Заяв 0 БМ n/a ВМ 25
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Заяв 0 БМ ВМ 5
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем
Заяв 0 БМ ВМ 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Приладобудiвний факультет
Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні
Заяв 0 БМ n/a ВМ 85
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Приладобудiвний факультет
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Заяв 0 БМ n/a ВМ 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Приладобудiвний факультет
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Заяв 0 БМ ВМ 5
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Приладобудiвний факультет
Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні
Заяв 0 БМ ВМ 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Приладобудiвний факультет
Інформаційні вимірювальні технології
Заяв 0 БМ n/a ВМ 25
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Приладобудiвний факультет
Інформаційні вимірювальні технології
Заяв 0 БМ ВМ 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Мікро- та наносистемна техніка
Факультет електроніки
Заяв 0 БМ n/a ВМ 15
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Мікро- та наносистемна техніка
Факультет електроніки
Мікро- та наноелектроніка
Заяв 0 БМ n/a ВМ 20
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Мікро- та наносистемна техніка
Факультет електроніки
Електронні мікро- і наносистеми та технології
Заяв 0 БМ n/a ВМ 20
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Мікро- та наносистемна техніка
Факультет електроніки
Електронні мікро- і наносистеми та технології
Заяв 0 БМ ВМ 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Мікро- та наносистемна техніка
Факультет електроніки
Мікро- та наноелектроніка
Заяв 0 БМ ВМ 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Мікро- та наносистемна техніка
Факультет електроніки
Заяв 0 БМ ВМ 5
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Хімічні технології та інженерія
Інженерно-хімічний факультет
Хімічні ресурсоефективні технології неорганічних та органічних речовин, матеріалів та покриттів
Заяв 0 БМ n/a ВМ 5
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Хімічні технології та інженерія
Інженерно-хімічний факультет
Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології
Заяв 0 БМ n/a ВМ 25
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Хімічні технології та інженерія
Інженерно-хімічний факультет
Хімічні ресурсоефективні технології неорганічних та органічних речовин, матеріалів та покриттів
Заяв 0 БМ ВМ 5
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Хімічні технології та інженерія
Інженерно-хімічний факультет
Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології
Заяв 0 БМ ВМ 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Хімічні технології та інженерія
Хіміко-технологічний факультет
Хімічні ресурсоефективні технології неорганічних та органічних речовин, матеріалів та покриттів
Заяв 0 БМ n/a ВМ 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Хімічні технології та інженерія
Хіміко-технологічний факультет
Хімічні технології неорганічних в'яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалів
Заяв 0 БМ n/a ВМ 35
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Хімічні технології та інженерія
Хіміко-технологічний факультет
Хімічні технології неорганічних, електродних матеріалів та водоочищення
Заяв 0 БМ n/a ВМ 35
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Хімічні технології та інженерія
Хіміко-технологічний факультет
Хімічні технології синтезу та фізико-хімічні властивості органічних матеріалів
Заяв 0 БМ n/a ВМ 35
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Хімічні технології та інженерія
Хіміко-технологічний факультет
Хімічні технології синтезу та фізико-хімічні властивості органічних матеріалів
Заяв 0 БМ ВМ 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Хімічні технології та інженерія
Хіміко-технологічний факультет
Хімічні технології неорганічних, електродних матеріалів та водоочищення
Заяв 0 БМ ВМ 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Хімічні технології та інженерія
Хіміко-технологічний факультет
Хімічні технології неорганічних в'яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалів
Заяв 0 БМ ВМ 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Хімічні технології та інженерія
Хіміко-технологічний факультет
Хімічні ресурсоефективні технології неорганічних та органічних речовин, матеріалів та покриттів
Заяв 0 БМ ВМ 5
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Біотехнології та біоінженерія
Факультет біотехнології і біотехніки
Біотехнології
Заяв 0 БМ n/a ВМ 45
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Біотехнології та біоінженерія
Факультет біотехнології і біотехніки
Біотехнології
Заяв 0 БМ n/a ВМ 15
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Біомедична інженерія
Факультет біомедичної інженерії
Медична інженерія
Заяв 0 БМ n/a ВМ 20
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Біомедична інженерія
Факультет біомедичної інженерії
Регенеративна та біофармацевтична інженерія
Заяв 0 БМ n/a ВМ 20
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Біомедична інженерія
Факультет біомедичної інженерії
Медична інженерія
Заяв 0 БМ ВМ 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Біомедична інженерія
Факультет біомедичної інженерії
Регенеративна та біофармацевтична інженерія
Заяв 0 БМ ВМ 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Електроніка
Факультет електроніки
Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації
Заяв 0 БМ n/a ВМ 20
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Навчально-науковий видавничо-поліграфічний інститут
Образотворче мистецтво
Заяв 0 БМ n/a ВМ 20
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Електроніка
Факультет електроніки
Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей
Заяв 0 БМ n/a ВМ 20
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Електроніка
Факультет електроніки
Електронні компоненти, пристрої та системи
Заяв 0 БМ n/a ВМ 30
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Філологія / германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
Факультет лінгвістики
Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
Заяв 0 БМ n/a ВМ 40
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Електроніка
Факультет електроніки
Заяв 0 БМ n/a ВМ 15
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Філологія / германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька
Факультет лінгвістики
Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька
Заяв 0 БМ n/a ВМ 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м