НУК ім. адм. Макарова

Спеціальність
Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Кораблебудівний навчально-науковий інститут
Проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів
Заяв 6 БМ 6 max ВМ 15 Контракт 15
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Кораблебудівний навчально-науковий інститут
Проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів
Заяв 0 БМ ВМ 15 Контракт 15
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки
Комп’ютерно-інтегровані технології та системи автоматизації
Заяв 33 БМ 14 max ВМ 30 Контракт 30
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки
Комп’ютерно-інтегровані технології та системи автоматизації
Заяв 5 БМ ВМ 15 Контракт 15
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Дизайн / Дизайн середовища
Навчально-науковий гуманітарний інститут
Дизайн середовища
Заяв 31 БМ 10 ВМ 30 Контракт 30
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Екологія
Кораблебудівний навчально-науковий інститут
Екологія та охорона навколишнього середовища
Заяв 16 БМ 7 max ВМ 20 Контракт 20
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Економіка
Факультет економіки моря
Міжнародна економіка
Заяв 19 БМ 5 max ВМ 20 Контракт 20
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки
Електротехніка та електротехнології
Заяв 24 БМ 28 max ВМ 40 Контракт 40
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки
Електромеханіка та електроенергетика
Заяв 40 БМ 28 max ВМ 40 Контракт 40
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки
Електротехніка та електротехнології
Заяв 7 БМ ВМ 20 Контракт 20
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки
Електромеханіка та електроенергетика
Заяв 10 БМ ВМ 15 Контракт 15
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Електроніка
Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки
Електронні системи
Заяв 13 БМ 7 max ВМ 15 Контракт 15
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Електроніка
Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки
Електронні системи
Заяв 5 БМ ВМ 15 Контракт 15
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Електронні комунікації та радіотехніка
Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки
Телекомунікації
Заяв 9 БМ 6 max ВМ 15 Контракт 15
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Електронні комунікації та радіотехніка
Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки
Телекомунікації
Заяв 2 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Енергетичне машинобудування
Машинобудівний навчально-науковий інститут
Двигуни внутрішнього згоряння, Холодильні машини і установки, Газотурбінні установки і компресорні станції
Заяв 18 БМ 10 max ВМ 40 Контракт 40
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Енергетичне машинобудування
Машинобудівний навчально-науковий інститут
Двигуни внутрішнього згоряння
Заяв 23 БМ ВМ 25 Контракт 25
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Енергетичне машинобудування
Машинобудівний навчально-науковий інститут
Газотурбінні установки і компресорні станції
Заяв 3 БМ ВМ 15 Контракт 15
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Енергетичне машинобудування
Машинобудівний навчально-науковий інститут
Холодильні машини і установки
Заяв 3 БМ ВМ 15 Контракт 15
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Журналістика
Навчально-науковий гуманітарний інститут
Реклама і зв'язки з громадськістю
Заяв 27 БМ 5 max ВМ 30 Контракт 30
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Інженерія програмного забезпечення
Навчально-науковий інститут комп'ютерних наук та управління проектами
Заяв 102 БМ 8 max ВМ 52 Контракт 52
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Інформаційні системи та технології
Навчально-науковий інститут комп'ютерних наук та управління проектами
Заяв 29 БМ 7 max ВМ 25 Контракт 25
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Інформаційно-вимірювальні технології
Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки
Вимірювально-інформаційні системи
Заяв 5 БМ 5 max ВМ 15 Контракт 15
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Інформаційно-вимірювальні технології
Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки
Вимірювально-інформаційні системи
Заяв 2 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Кібербезпека та захист інформації
Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки
Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки
Заяв 63 БМ 14 max ВМ 37 Контракт 37
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Комп'ютерні науки
Навчально-науковий інститут комп'ютерних наук та управління проектами
Комп’ютерні науки
Заяв 108 БМ 9 max ВМ 59 Контракт 59
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Комп’ютерна інженерія
Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки
Комп’ютерні системи та мережі
Заяв 26 БМ ВМ 15 Контракт 15
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Матеріалознавство
Кораблебудівний навчально-науковий інститут
Композиційні та порошкові матеріали, покриття
Заяв 13 БМ 5 max ВМ 15 Контракт 15
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Матеріалознавство
Кораблебудівний навчально-науковий інститут
Композиційні та порошкові матеріали, покриття
Заяв 0 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Менеджмент
Факультет економіки моря
Менеджмент організацій і адміністрування
Заяв 52 БМ 3 max ВМ 40 Контракт 40
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Менеджмент
Факультет економіки моря
Менеджмент транспортних систем і логістика
Заяв 29 БМ 3 max ВМ 20 Контракт 20
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Морський та внутрішній водний транспорт / Управління судновими технічними системами і комплексами
Машинобудівний навчально-науковий інститут
Управління судновими технічними системами і комплексами
Заяв 32 БМ 15 max ВМ 15
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Морський та внутрішній водний транспорт / Управління судновими технічними системами і комплексами
Машинобудівний навчально-науковий інститут
Управління судновими технічними системами і комплексами
Заяв 23 БМ ВМ 15 Контракт 15
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Морський та внутрішній водний транспорт / Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики
Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки
Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики
Заяв 15 БМ 13 max ВМ 15 Контракт 15
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Морський та внутрішній водний транспорт / Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики
Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки
Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики
Заяв 5 БМ ВМ 5 Контракт 5
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Національна безпека
Факультет морського права
Внутрішньополітична безпека
Заяв 17 БМ ВМ 25 Контракт 25
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Облік і оподаткування
Факультет економіки моря
Облік і аудит
Заяв 1 БМ ВМ 15 Контракт 15
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Підприємництво та торгівля
Факультет економіки моря
Бізнес та приватне підприємництво
Заяв 6 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Право
Факультет морського права
Заяв 73 БМ 5 max ВМ 21 Контракт 21
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Прикладна механіка
Машинобудівний навчально-науковий інститут
Технології машинобудування
Заяв 13 БМ 4 max ВМ 15 Контракт 15
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Прикладна механіка
Кораблебудівний навчально-науковий інститут
Інжиніринг зварювання та споріднених процесів
Заяв 16 БМ 4 max ВМ 15 Контракт 15
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Прикладна механіка
Машинобудівний навчально-науковий інститут
Технології машинобудування
Заяв 7 БМ ВМ 15 Контракт 15
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Прикладна механіка
Кораблебудівний навчально-науковий інститут
Інжиніринг зварювання та споріднених процесів
Заяв 3 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Психологія
Навчально-науковий гуманітарний інститут
Заяв 73 БМ 5 max ВМ 56 Контракт 56
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Системний аналіз
Навчально-науковий інститут комп'ютерних наук та управління проектами
Заяв 24 БМ 7 max ВМ 30 Контракт 30
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Суднобудування
Машинобудівний навчально-науковий інститут
Суднові енергетичні установки та устаткування
Заяв 9 БМ 9 max ВМ 20 Контракт 20
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Суднобудування
Кораблебудівний навчально-науковий інститут
Міжнародна технічна інформація у морській діяльності, Суднові машини та механізми, Яхтинг та малі судна, Кораблебудування
Заяв 33 БМ 17 max ВМ 30 Контракт 30
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Суднобудування
Кораблебудівний навчально-науковий інститут
Кораблі та океанотехніка
Заяв 32 БМ 13 max ВМ 25 Контракт 25
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Суднобудування
Машинобудівний навчально-науковий інститут
Суднові енергетичні установки та устаткування
Заяв 2 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Суднобудування
Кораблебудівний навчально-науковий інститут
Міжнародна технічна інформація у морській діяльності, Суднові машини та механізми, Яхтинг та малі судна, Кораблебудування
Заяв 1 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Суднобудування
Кораблебудівний навчально-науковий інститут
Кораблі та океанотехніка
Заяв 3 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Теплоенергетика
Машинобудівний навчально-науковий інститут
Заяв 10 БМ 6 max ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Теплоенергетика
Машинобудівний навчально-науковий інститут
Заяв 2 БМ ВМ 5 Контракт 5
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Технології захисту навколишнього середовища
Кораблебудівний навчально-науковий інститут
Заяв 17 БМ 7 max ВМ 20 Контракт 20
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Технології захисту навколишнього середовища
Кораблебудівний навчально-науковий інститут
Заяв 3 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Фізична культура і спорт
Навчально-науковий гуманітарний інститут
Олімпійський та професійний спорт
Заяв 24 БМ 10 ВМ 45 Контракт 45
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Філологія / прикладна лінгвістика
Навчально-науковий гуманітарний інститут
Прикладна лінгвістика
Заяв 28 БМ 7 max ВМ 50 Контракт 50
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Філологія / германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
Навчально-науковий гуманітарний інститут
Юридичний переклад
Заяв 19 БМ 5 max ВМ 30 Контракт 30
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Факультет економіки моря
Фінанси, банківська справа та страхування
Заяв 22 БМ 5 max ВМ 20 Контракт 20
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Кораблебудівний навчально-науковий інститут
Проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів
Заяв 0 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Кораблебудівний навчально-науковий інститут
Проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів
Заяв 0 БМ 5 max ВМ 15 Контракт 15
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки
Комп’ютерно-інтегровані технології та системи автоматизації
Заяв 2 БМ ВМ 15 Контракт 15
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки
Комп’ютерно-інтегровані технології та системи автоматизації
Заяв 6 БМ 2 max ВМ 15 Контракт 15
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки
Комп’ютерно-інтегровані технології та системи автоматизації
Заяв 7 БМ 4 max ВМ 15 Контракт 15
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки
Комп’ютерно-інтегровані технології та системи автоматизації
Заяв 0 БМ ВМ 15 Контракт 15
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Дизайн / Дизайн середовища
Навчально-науковий гуманітарний інститут
Дизайн середовища
Заяв 0 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Дизайн / Дизайн середовища
Навчально-науковий гуманітарний інститут
Дизайн середовища
Заяв 0 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Екологія
Кораблебудівний навчально-науковий інститут
Екологія та охорона навколишнього середовища
Заяв 3 БМ 3 max ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Екологія
Кораблебудівний навчально-науковий інститут
Екологія та охорона навколишнього середовища
Заяв 3 БМ 2 max ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Економіка
Факультет економіки моря
Міжнародна економіка
Заяв 2 БМ 3 max ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Економіка
Факультет економіки моря
Економіка підприємства
Заяв 0 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Економіка
Факультет економіки моря
Міжнародна економіка
Заяв 4 БМ 2 max ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки
Електромеханіка та електроенергетика
Заяв 9 БМ ВМ 20 Контракт 20
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки
Електротехніка та електротехнології
Заяв 20 БМ 27 max ВМ 35 Контракт 35
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки
Електротехніка та електротехнології
Заяв 7 БМ ВМ 15 Контракт 15
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки
Електромеханіка та електроенергетика
Заяв 30 БМ 20 max ВМ 35 Контракт 35
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки
Електромеханіка та електроенергетика
Заяв 11 БМ ВМ 15 Контракт 15
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки
Електротехніка та електротехнології
Заяв 12 БМ ВМ 15 Контракт 15
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки
Електромеханіка та електроенергетика
Заяв 29 БМ 27 max ВМ 35 Контракт 35
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки
Електротехніка та електротехнології
Заяв 20 БМ 20 max ВМ 35 Контракт 35
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Електроніка
Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки
Електронні системи
Заяв 0 БМ ВМ 15 Контракт 15
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Електроніка
Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки
Електронні системи
Заяв 3 БМ 11 max ВМ 15 Контракт 15
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Електроніка
Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки
Електронні системи
Заяв 2 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Електронні комунікації та радіотехніка
Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки
Телекомунікації
Заяв 18 БМ 14 max ВМ 20 Контракт 20
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Електронні комунікації та радіотехніка
Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки
Телекомунікації
Заяв 3 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Електронні комунікації та радіотехніка
Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки
Телекомунікації
Заяв 0 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Енергетичне машинобудування
Машинобудівний навчально-науковий інститут
Двигуни внутрішнього згоряння
Заяв 9 БМ ВМ 15 Контракт 15
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Енергетичне машинобудування
Машинобудівний навчально-науковий інститут
Газотурбінні установки і компресорні станції
Заяв 1 БМ ВМ 15 Контракт 15
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Енергетичне машинобудування
Машинобудівний навчально-науковий інститут
Холодильні машини і установки
Заяв 0 БМ ВМ 15 Контракт 15
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Енергетичне машинобудування
Машинобудівний навчально-науковий інститут
Двигуни внутрішнього згоряння, Холодильні машини і установки, Газотурбінні установки і компресорні станції
Заяв 11 БМ ВМ 15 Контракт 15
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Енергетичне машинобудування
Машинобудівний навчально-науковий інститут
Газотурбінні установки і компресорні станції
Заяв 1 БМ 5 max ВМ 20 Контракт 20
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Енергетичне машинобудування
Машинобудівний навчально-науковий інститут
Холодильні машини і установки
Заяв 1 БМ 5 max ВМ 20 Контракт 20
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Енергетичне машинобудування
Машинобудівний навчально-науковий інститут
Двигуни внутрішнього згоряння, Холодильні машини і установки, Газотурбінні установки і компресорні станції
Заяв 7 БМ 10 max ВМ 35 Контракт 35
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Енергетичне машинобудування
Машинобудівний навчально-науковий інститут
Двигуни внутрішнього згоряння
Заяв 3 БМ 15 max ВМ 35 Контракт 35
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Журналістика
Навчально-науковий гуманітарний інститут
Реклама і зв'язки з громадськістю
Заяв 0 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Журналістика
Навчально-науковий гуманітарний інститут
Реклама і зв'язки з громадськістю
Заяв 1 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Інженерія програмного забезпечення
Навчально-науковий інститут комп'ютерних наук та управління проектами
Заяв 14 БМ 3 max ВМ 20 Контракт 20
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Інженерія програмного забезпечення
Навчально-науковий інститут комп'ютерних наук та управління проектами
Заяв 25 БМ 3 max ВМ 20 Контракт 20
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Інформаційно-вимірювальні технології
Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки
Вимірювально-інформаційні системи
Заяв 0 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Інформаційно-вимірювальні технології
Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки
Вимірювально-інформаційні системи
Заяв 0 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Кібербезпека та захист інформації
Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки
Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки
Заяв 23 БМ 10 max ВМ 20 Контракт 20
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Кібербезпека та захист інформації
Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки
Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки
Заяв 5 БМ ВМ 20
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Комп'ютерні науки
Навчально-науковий інститут комп'ютерних наук та управління проектами
Комп’ютерні науки
Заяв 17 БМ 11 max ВМ 20 Контракт 20
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Комп'ютерні науки
Навчально-науковий інститут комп'ютерних наук та управління проектами
Комп’ютерні науки
Заяв 26 БМ 10 max ВМ 20 Контракт 20
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Комп’ютерна інженерія
Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки
Комп’ютерні системи та мережі
Заяв 4 БМ ВМ 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Комп’ютерна інженерія
Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки
Комп’ютерні системи та мережі
Заяв 5 БМ ВМ 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Матеріалознавство
Кораблебудівний навчально-науковий інститут
Композиційні та порошкові матеріали, покриття
Заяв 0 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Матеріалознавство
Кораблебудівний навчально-науковий інститут
Композиційні та порошкові матеріали, покриття
Заяв 1 БМ 5 max ВМ 15 Контракт 15
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Менеджмент
Факультет економіки моря
Менеджмент транспортних систем і логістика
Заяв 3 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Менеджмент
Факультет економіки моря
Менеджмент організацій і адміністрування
Заяв 2 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Менеджмент
Факультет економіки моря
Менеджмент організацій і адміністрування
Заяв 12 БМ 3 max ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Менеджмент
Факультет економіки моря
Менеджмент транспортних систем і логістика
Заяв 4 БМ 2 max ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Морський та внутрішній водний транспорт / Управління судновими технічними системами і комплексами
Машинобудівний навчально-науковий інститут
Управління судновими технічними системами і комплексами
Заяв 21 БМ 10 max ВМ 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Морський та внутрішній водний транспорт / Управління судновими технічними системами і комплексами
Машинобудівний навчально-науковий інститут
Управління судновими технічними системами і комплексами
Заяв 38 БМ ВМ 26 Контракт 26
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Морський та внутрішній водний транспорт / Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики
Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки
Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики
Заяв 6 БМ 6 max ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Морський та внутрішній водний транспорт / Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики
Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки
Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики
Заяв 2 БМ ВМ 2 Контракт 2
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Національна безпека
Факультет морського права
Внутрішньополітична безпека
Заяв 2 БМ ВМ 5 Контракт 5
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Національна безпека
Факультет морського права
Внутрішньополітична безпека
Заяв 3 БМ ВМ 5 Контракт 5
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Облік і оподаткування
Факультет економіки моря
Облік і аудит
Заяв 3 БМ 3 max ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Облік і оподаткування
Факультет економіки моря
Облік і аудит
Заяв 5 БМ 2 max ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Підприємництво та торгівля
Факультет економіки моря
Бізнес та приватне підприємництво
Заяв 1 БМ 3 max ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Підприємництво та торгівля
Факультет економіки моря
Бізнес та приватне підприємництво
Заяв 3 БМ 2 max ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Право
Факультет морського права
Заяв 6 БМ ВМ 2 Контракт 2
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 9м
Прикладна механіка
Машинобудівний навчально-науковий інститут
Технології машинобудування
Заяв 9 БМ 8 max ВМ 20 Контракт 20
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Прикладна механіка
Кораблебудівний навчально-науковий інститут
Інжиніринг зварювання та споріднених процесів
Заяв 2 БМ 3 max ВМ 15 Контракт 15
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Прикладна механіка
Машинобудівний навчально-науковий інститут
Технології машинобудування
Заяв 1 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Прикладна механіка
Кораблебудівний навчально-науковий інститут
Інжиніринг зварювання та споріднених процесів
Заяв 0 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Прикладна механіка
Кораблебудівний навчально-науковий інститут
Інжиніринг зварювання та споріднених процесів
Заяв 5 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Прикладна механіка
Машинобудівний навчально-науковий інститут
Технології машинобудування
Заяв 4 БМ ВМ 15 Контракт 15
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Прикладна механіка
Кораблебудівний навчально-науковий інститут
Інжиніринг зварювання та споріднених процесів
Заяв 9 БМ 10 max ВМ 20 Контракт 20
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Прикладна механіка
Машинобудівний навчально-науковий інститут
Технології машинобудування
Заяв 1 БМ 5 max ВМ 15 Контракт 15
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Психологія
Навчально-науковий гуманітарний інститут
Заяв 6 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Системний аналіз
Навчально-науковий інститут комп'ютерних наук та управління проектами
Заяв 10 БМ 8 max ВМ 20 Контракт 20
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Системний аналіз
Навчально-науковий інститут комп'ютерних наук та управління проектами
Заяв 9 БМ 8 max ВМ 20 Контракт 20
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Суднобудування
Машинобудівний навчально-науковий інститут
Суднові енергетичні установки та устаткування
Заяв 4 БМ 5 max ВМ 20 Контракт 20
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Суднобудування
Машинобудівний навчально-науковий інститут
Суднові енергетичні установки та устаткування
Заяв 3 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Суднобудування
Машинобудівний навчально-науковий інститут
Суднові енергетичні установки та устаткування
Заяв 1 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Суднобудування
Кораблебудівний навчально-науковий інститут
Кораблі та океанотехніка
Заяв 4 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Суднобудування
Машинобудівний навчально-науковий інститут
Суднові енергетичні установки та устаткування
Заяв 4 БМ 5 max ВМ 20 Контракт 20
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Суднобудування
Кораблебудівний навчально-науковий інститут
Міжнародна технічна інформація у морській діяльності, Суднові машини та механізми, Яхтинг та малі судна, Кораблебудування
Заяв 0 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Суднобудування
Кораблебудівний навчально-науковий інститут
Міжнародна технічна інформація у морській діяльності, Суднові машини та механізми, Яхтинг та малі судна, Кораблебудування
Заяв 1 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Суднобудування
Кораблебудівний навчально-науковий інститут
Кораблі та океанотехніка
Заяв 4 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Суднобудування
Кораблебудівний навчально-науковий інститут
Кораблі та океанотехніка
Заяв 6 БМ 8 max ВМ 20 Контракт 20
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Суднобудування
Кораблебудівний навчально-науковий інститут
Кораблі та океанотехніка
Заяв 10 БМ 10 max ВМ 20 Контракт 20
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Суднобудування
Кораблебудівний навчально-науковий інститут
Міжнародна технічна інформація у морській діяльності, Суднові машини та механізми, Яхтинг та малі судна, Кораблебудування
Заяв 6 БМ 2 max ВМ 15 Контракт 15
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Суднобудування
Кораблебудівний навчально-науковий інститут
Міжнародна технічна інформація у морській діяльності, Суднові машини та механізми, Яхтинг та малі судна, Кораблебудування
Заяв 2 БМ 2 max ВМ 15 Контракт 15
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Суднобудування
Машинобудівний навчально-науковий інститут
Системотехніка об'єктів морської інфраструктури
Заяв 0 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 9м
Теплоенергетика
Машинобудівний навчально-науковий інститут
Заяв 0 БМ 5 max ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Теплоенергетика
Машинобудівний навчально-науковий інститут
Заяв 0 БМ ВМ 5 Контракт 5
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Теплоенергетика
Машинобудівний навчально-науковий інститут
Заяв 1 БМ 6 max ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Теплоенергетика
Машинобудівний навчально-науковий інститут
Заяв 0 БМ ВМ 5 Контракт 5
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Технології захисту навколишнього середовища
Кораблебудівний навчально-науковий інститут
Заяв 2 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Технології захисту навколишнього середовища
Кораблебудівний навчально-науковий інститут
Заяв 2 БМ 3 max ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Технології захисту навколишнього середовища
Кораблебудівний навчально-науковий інститут
Заяв 2 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Технології захисту навколишнього середовища
Кораблебудівний навчально-науковий інститут
Заяв 3 БМ 2 max ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Фізична культура і спорт
Навчально-науковий гуманітарний інститут
Олімпійський та професійний спорт
Заяв 0 БМ ВМ 15 Контракт 15
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Фізична культура і спорт
Навчально-науковий гуманітарний інститут
Олімпійський та професійний спорт
Заяв 21 БМ 5 ВМ 20 Контракт 20
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Факультет економіки моря
Фінанси, банківська справа та страхування
Заяв 4 БМ 3 max ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Факультет економіки моря
Фінанси, банківська справа та страхування
Заяв 3 БМ 2 max ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки
Комп’ютерно-інтегровані технології та системи автоматизації
Заяв 2 БМ ВМ 5 Контракт 5
Бакалавр (на основі:Бакалавр) 2р 10м
Дизайн / Дизайн середовища
Навчально-науковий гуманітарний інститут
Дизайн середовища
Заяв 3 БМ ВМ 5 Контракт 5
Бакалавр (на основі:Бакалавр) 2р 10м
Екологія
Кораблебудівний навчально-науковий інститут
Екологія та охорона навколишнього середовища
Заяв 5 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Бакалавр) 2р 10м
Економіка
Факультет економіки моря
Економіка підприємства
Заяв 2 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Бакалавр) 1р 10м
Економіка
Факультет економіки моря
Міжнародна економіка
Заяв 2 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Бакалавр) 1р 10м
Економіка
Факультет економіки моря
Міжнародна економіка
Заяв 2 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Бакалавр) 2р 10м
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки
Електротехніка та електротехнології
Заяв 22 БМ ВМ 25 Контракт 25
Бакалавр (на основі:Бакалавр) 2р 10м
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки
Електромеханіка та електроенергетика
Заяв 5 БМ ВМ 15 Контракт 15
Бакалавр (на основі:Бакалавр) 1р 10м
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки
Електромеханіка та електроенергетика
Заяв 8 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Бакалавр) 2р 10м
Електроніка
Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки
Електронні системи
Заяв 1 БМ ВМ 5 Контракт 5
Бакалавр (на основі:Бакалавр) 1р 10м
Електроніка
Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки
Електронні системи
Заяв 6 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Бакалавр) 2р 10м
Електронні комунікації та радіотехніка
Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки
Телекомунікації
Заяв 2 БМ ВМ 2 Контракт 2
Бакалавр (на основі:Бакалавр) 1р 10м
Енергетичне машинобудування
Машинобудівний навчально-науковий інститут
Двигуни внутрішнього згоряння
Заяв 19 БМ ВМ 19 Контракт 19
Бакалавр (на основі:Бакалавр) 2р 10м
Енергетичне машинобудування
Машинобудівний навчально-науковий інститут
Двигуни внутрішнього згоряння
Заяв 22 БМ ВМ 25 Контракт 25
Бакалавр (на основі:Бакалавр) 1р 10м
Енергетичне машинобудування
Машинобудівний навчально-науковий інститут
Газотурбінні установки і компресорні станції
Заяв 3 БМ ВМ 5 Контракт 5
Бакалавр (на основі:Бакалавр) 1р 10м
Журналістика
Навчально-науковий гуманітарний інститут
Реклама і зв'язки з громадськістю
Заяв 2 БМ ВМ 5 Контракт 5
Бакалавр (на основі:Бакалавр) 2р 10м
Інженерія програмного забезпечення
Навчально-науковий інститут комп'ютерних наук та управління проектами
Заяв 5 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Бакалавр) 2р 10м
Інформаційні системи та технології
Навчально-науковий інститут комп'ютерних наук та управління проектами
Заяв 6 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Бакалавр) 2р 10м
Кібербезпека та захист інформації
Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки
Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки
Заяв 6 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Бакалавр) 2р 10м
Комп'ютерні науки
Навчально-науковий інститут комп'ютерних наук та управління проектами
Комп’ютерні науки
Заяв 9 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Бакалавр) 2р 10м
Матеріалознавство
Кораблебудівний навчально-науковий інститут
Композиційні та порошкові матеріали, покриття
Заяв 2 БМ ВМ 5 Контракт 5
Бакалавр (на основі:Бакалавр) 2р 10м
Менеджмент
Факультет економіки моря
Менеджмент організацій і адміністрування
Заяв 4 БМ ВМ 5 Контракт 5
Бакалавр (на основі:Бакалавр) 2р 10м
Менеджмент
Факультет економіки моря
Менеджмент організацій і адміністрування
Заяв 2 БМ ВМ 5 Контракт 5
Бакалавр (на основі:Бакалавр) 1р 10м
Менеджмент
Факультет економіки моря
Менеджмент транспортних систем і логістика
Заяв 0 БМ ВМ 5 Контракт 5
Бакалавр (на основі:Бакалавр) 1р 10м
Морський та внутрішній водний транспорт / Управління судновими технічними системами і комплексами
Машинобудівний навчально-науковий інститут
Управління судновими технічними системами і комплексами
Заяв 14 БМ ВМ 26 Контракт 26
Бакалавр (на основі:Бакалавр) 1р 10м
Морський та внутрішній водний транспорт / Управління судновими технічними системами і комплексами
Машинобудівний навчально-науковий інститут
Управління судновими технічними системами і комплексами
Заяв 6 БМ ВМ 8 Контракт 8
Бакалавр (на основі:Бакалавр) 2р 10м
Морський та внутрішній водний транспорт / Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики
Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки
Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики
Заяв 3 БМ ВМ 3 Контракт 3
Бакалавр (на основі:Бакалавр) 2р 10м
Національна безпека
Факультет морського права
Внутрішньополітична безпека
Заяв 4 БМ ВМ 5 Контракт 5
Бакалавр (на основі:Бакалавр) 2р 10м
Облік і оподаткування
Факультет економіки моря
Облік і аудит
Заяв 1 БМ ВМ 5 Контракт 5
Бакалавр (на основі:Бакалавр) 2р 10м
Облік і оподаткування
Факультет економіки моря
Облік і аудит
Заяв 5 БМ ВМ 5 Контракт 5
Бакалавр (на основі:Бакалавр) 1р 10м