Львівська політехніка

Спеціальність
Харчові технології
Інститут хімії та хімічних технологій
Заяв 13 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Хімічні технології та інженерія
Інститут хімії та хімічних технологій
Заяв 2 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Хімічні технології та інженерія
Інститут хімії та хімічних технологій
Заяв 6 БМ ВМ 355 Контракт 355
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Цивільна безпека
Інститут сталого розвитку імені В`ячеслава Чорновола
Заяв 2 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Дизайн / Дизайн середовища
Інститут архітектури та дизайну
Дизайн середовища
Заяв 1 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Бакалавр) 2р 10м
Екологія
Інститут сталого розвитку імені В`ячеслава Чорновола
Заяв 0 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Бакалавр) 2р 10м
Журналістика
Інститут права, психології та інноваційної освіти
Заяв 0 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Бакалавр) 2р 10м
Журналістика
Інститут права, психології та інноваційної освіти
Заяв 0 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Бакалавр) 2р 10м
Підприємництво та торгівля
Інститут сталого розвитку імені В`ячеслава Чорновола
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Заяв 0 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Бакалавр) 2р 10м
Право
Інститут права, психології та інноваційної освіти
Заяв 14 БМ ВМ 15 Контракт 15
Бакалавр (на основі:Бакалавр) 2р 10м
Право
Інститут права, психології та інноваційної освіти
Заяв 0 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Бакалавр) 2р 10м
Психологія
Інститут права, психології та інноваційної освіти
Заяв 11 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Бакалавр) 2р 10м
Психологія
Інститут права, психології та інноваційної освіти
Заяв 2 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Бакалавр) 2р 10м
Технології захисту навколишнього середовища
Інститут сталого розвитку імені В`ячеслава Чорновола
Природоохоронні інформаційні системи
Заяв 0 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Бакалавр) 2р 10м
Цивільна безпека
Інститут сталого розвитку імені В`ячеслава Чорновола
Заяв 1 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Бакалавр) 2р 10м
Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
Інститут енергетики та систем керування
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Заяв 15 БМ ВМ 13 Контракт 13
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Автомобільний транспорт
Інститут механічної інженерії та транспорту
Заяв 24 БМ ВМ 17 Контракт 17
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Агроінженерія
Інститут геодезії
Цифрові технології в точному землеробстві
Заяв 5 БМ ВМ 3 Контракт 3
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Біомедична інженерія
Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Біомедична інженерія (інтернет речей)
Заяв 1 БМ ВМ n/a
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Біомедична інженерія
Інститут хімії та хімічних технологій
Технології ортопедичних та реабілітаційних виробів медичного призначення
Заяв 2 БМ ВМ 1 Контракт 1
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Біотехнології та біоінженерія
Інститут хімії та хімічних технологій
Заяв 5 БМ ВМ 5 Контракт 5
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Будівництво та цивільна інженерія
Інститут будівництва та інженерних систем
Заяв 49 БМ ВМ 25 Контракт 25
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Галузеве машинобудування
Інститут механічної інженерії та транспорту
Заяв 8 БМ ВМ 8 Контракт 8
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Геодезія та землеустрій
Інститут геодезії
Заяв 8 БМ ВМ 6 Контракт 6
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Готельно-ресторанна справа
Інститут сталого розвитку імені В`ячеслава Чорновола
Заяв 40 БМ ВМ 33 Контракт 33
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Дизайн / Дизайн середовища
Інститут архітектури та дизайну
Дизайн середовища
Заяв 22 БМ ВМ 14 Контракт 14
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Екологія
Інститут сталого розвитку імені В`ячеслава Чорновола
Заяв 7 БМ ВМ 7 Контракт 7
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Економіка
Інститут економіки і менеджменту
Економіка бізнесу
Заяв 42 БМ ВМ 36 Контракт 36
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Інститут енергетики та систем керування
Системи енергетики сталого розвитку
Заяв 4 БМ ВМ 3 Контракт 3
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Інститут енергетики та систем керування
Заяв 30 БМ ВМ 22 Контракт 22
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Електроніка
Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Заяв 6 БМ ВМ 5 Контракт 5
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Електронні комунікації та радіотехніка
Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Програмно-апаратні пристрої інфокомунікаційних систем
Заяв 7 БМ ВМ 6 Контракт 6
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Електронні комунікації та радіотехніка
Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Інформаційно-комунікаційна інфраструктура та хмарні технології
Заяв 5 БМ ВМ 3 Контракт 3
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Журналістика
Інститут права, психології та інноваційної освіти
Заяв 51 БМ ВМ 15 Контракт 15
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Залізничний транспорт
Інститут механічної інженерії та транспорту
Локомотиви та локомотивне господарство
Заяв 6 БМ ВМ 30 Контракт 30
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Інженерія програмного забезпечення
Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Заяв 45 БМ ВМ 20 Контракт 20
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Інститут гуманітарних та соціальних наук
Соціальні комунікації та інформаційна діяльність
Заяв 3 БМ ВМ 2 Контракт 2
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Інформаційні системи та технології
Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Розподілені інформаційні системи та технології
Заяв 12 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Інформаційно-вимірювальні технології
Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Заяв 2 БМ ВМ 1 Контракт 1
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Кібербезпека та захист інформації
Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
Кібербезпека
Заяв 66 БМ ВМ 49 Контракт 49
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Комп'ютерні науки
Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Комп'ютерні науки (Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв)
Заяв 97 БМ 23 max ВМ 56 Контракт 56
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Комп'ютерні науки
Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
Системна інженерія (Інтернет речей)
Заяв 28 БМ ВМ 14 Контракт 14
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Маркетинг
Інститут економіки і менеджменту
Заяв 129 БМ ВМ 114 Контракт 114
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Матеріалознавство
Інститут механічної інженерії та транспорту
Прикладне матеріалознавство
Заяв 0 БМ ВМ n/a
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Менеджмент
Інститут економіки і менеджменту
Заяв 124 БМ ВМ 106 Контракт 106
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Металургія
Інститут механічної інженерії та транспорту
Комп'ютерно-інтегровані технології художнього та ювелірного литва
Заяв 0 БМ ВМ n/a
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Міжнародні економічні відносини
Інститут економіки і менеджменту
Заяв 46 БМ ВМ 43 Контракт 43
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Мікро- та наносистемна техніка
Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Мікро- та наносистеми Інтернету речей
Заяв 0 БМ ВМ n/a
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Науки про Землю
Інститут геодезії
Заяв 3 БМ ВМ 2 Контракт 2
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Облік і оподаткування
Інститут економіки і менеджменту
Заяв 13 БМ ВМ 12 Контракт 12
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Інститут архітектури та дизайну
Заяв 1 БМ ВМ n/a
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Підприємництво та торгівля
Інститут сталого розвитку імені В`ячеслава Чорновола
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Заяв 31 БМ ВМ 15 Контракт 15
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Пожежна безпека
Інститут будівництва та інженерних систем
Заяв 15 БМ ВМ 15 Контракт 15
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Право
Інститут права, психології та інноваційної освіти
Заяв 143 БМ ВМ 50 Контракт 50
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Прикладна механіка
Інститут механічної інженерії та транспорту
Робототехніка та промисловий інжиніринг
Заяв 3 БМ ВМ 3 Контракт 3
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Психологія
Інститут права, психології та інноваційної освіти
Заяв 196 БМ ВМ 60 Контракт 60
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Публічне управління та адміністрування
Інститут адміністрування, державного управління та професійного розвитку
Заяв 35 БМ ВМ 30 Контракт 30
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Соціальна робота
Інститут гуманітарних та соціальних наук
Заяв 6 БМ ВМ 5 Контракт 5
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Соціальне забезпечення
Інститут гуманітарних та соціальних наук
Заяв 2 БМ ВМ 1 Контракт 1
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Соціологія
Інститут гуманітарних та соціальних наук
Соціологія та розвиток людських ресурсів
Заяв 10 БМ ВМ 9 Контракт 9
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Теплоенергетика
Інститут енергетики та систем керування
Заяв 18 БМ ВМ 100 Контракт 100
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Технології захисту навколишнього середовища
Інститут сталого розвитку імені В`ячеслава Чорновола
Природоохоронні інформаційні системи
Заяв 6 БМ ВМ 6 Контракт 6
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Транспортні технології / на автомобільному транспорті
Інститут механічної інженерії та транспорту
Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
Заяв 24 БМ ВМ 130 Контракт 130
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Транспортні технології / на залізничному транспорті
Інститут механічної інженерії та транспорту
Організація перевезень та управління на залізничному транспорті
Заяв 8 БМ ВМ 40 Контракт 40
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Туризм і рекреація
Інститут сталого розвитку імені В`ячеслава Чорновола
Туризм
Заяв 20 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Філологія / прикладна лінгвістика
Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Заяв 46 БМ ВМ 30 Контракт 30
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Інститут економіки і менеджменту
Фінанси, банківська справа та страхування
Заяв 28 БМ ВМ 24 Контракт 24
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Харчові технології
Інститут хімії та хімічних технологій
Заяв 9 БМ ВМ 9 Контракт 9
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Хімічні технології та інженерія
Інститут хімії та хімічних технологій
Заяв 10 БМ ВМ 8 Контракт 8
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Хімія
Інститут хімії та хімічних технологій
Харчова хімія та експертиза
Заяв 3 БМ ВМ 2 Контракт 2
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Цивільна безпека
Інститут сталого розвитку імені В`ячеслава Чорновола
Заяв 7 БМ ВМ 10
Бакалавр (на основі:ПЗСО) 3р 10м
Авіоніка
Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Заяв 0 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
Інститут енергетики та систем керування
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Заяв 8 БМ ВМ 45 Контракт 45
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Автомобільний транспорт
Інститут механічної інженерії та транспорту
Заяв 4 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Автомобільний транспорт
Інститут механічної інженерії та транспорту
Заяв 2 БМ ВМ 93 Контракт 93
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Автомобільний транспорт
Інститут механічної інженерії та транспорту
Заяв 1 БМ ВМ 20 Контракт 20
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Біотехнології та біоінженерія
Інститут хімії та хімічних технологій
Заяв 2 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Будівництво та цивільна інженерія
Інститут будівництва та інженерних систем
Заяв 26 БМ ВМ 338 Контракт 338
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Галузеве машинобудування
Інститут механічної інженерії та транспорту
Заяв 1 БМ ВМ 100 Контракт 100
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Галузеве машинобудування
Інститут механічної інженерії та транспорту
Заяв 2 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Геодезія та землеустрій
Інститут геодезії
Заяв 5 БМ ВМ 50 Контракт 50
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Готельно-ресторанна справа
Інститут сталого розвитку імені В`ячеслава Чорновола
Заяв 10 БМ ВМ 39 Контракт 39
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Дизайн / Дизайн середовища
Інститут архітектури та дизайну
Дизайн середовища
Заяв 15 БМ ВМ 43 Контракт 43
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Дизайн / Дизайн середовища
Інститут архітектури та дизайну
Дизайн середовища
Заяв 11 БМ ВМ 85 Контракт 85
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Екологія
Інститут сталого розвитку імені В`ячеслава Чорновола
Заяв 1 БМ ВМ 23 Контракт 23
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Екологія
Інститут сталого розвитку імені В`ячеслава Чорновола
Заяв 1 БМ ВМ 28 Контракт 28
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Економіка
Інститут економіки і менеджменту
Заяв 18 БМ ВМ 66 Контракт 66
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Економіка
Інститут економіки і менеджменту
Заяв 27 БМ ВМ n/a
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Інститут енергетики та систем керування
Заяв 10 БМ ВМ 100 Контракт 100
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Електроніка
Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Заяв 2 БМ ВМ 20 Контракт 20
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Електронні комунікації та радіотехніка
Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Телекомунікації та радіотехніка
Заяв 4 БМ ВМ 320 Контракт 320
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Залізничний транспорт
Інститут механічної інженерії та транспорту
Локомотиви та локомотивне господарство
Заяв 2 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Залізничний транспорт
Інститут механічної інженерії та транспорту
Залізничні споруди та колійне господарство
Заяв 4 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Залізничний транспорт
Інститут механічної інженерії та транспорту
Вагони та вагонне господарство
Заяв 1 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Залізничний транспорт
Інститут механічної інженерії та транспорту
Локомотиви та локомотивне господарство
Заяв 9 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Інститут гуманітарних та соціальних наук
Соціальні комунікації та інформаційна діяльність
Заяв 1 БМ ВМ 61 Контракт 61
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Інститут гуманітарних та соціальних наук
Соціальні комунікації та інформаційна діяльність
Заяв 5 БМ ВМ 55 Контракт 55
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Інформаційно-вимірювальні технології
Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Заяв 3 БМ ВМ 30 Контракт 30
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Кібербезпека та захист інформації
Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
Кібербезпека
Заяв 12 БМ ВМ 7 Контракт 7
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Комп'ютерні науки
Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
Системна інженерія (Інтернет речей)
Заяв 5 БМ ВМ 40 Контракт 40
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Комп'ютерні науки
Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Комп'ютерні науки (Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв)
Заяв 13 БМ ВМ 36 Контракт 36
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Комп'ютерні науки
Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Заяв 16 БМ ВМ 17 Контракт 17
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Комп’ютерна інженерія
Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
Комп'ютерна інженерія
Заяв 8 БМ ВМ n/a
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Маркетинг
Інститут економіки і менеджменту
Заяв 19 БМ ВМ 11 Контракт 11
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Маркетинг
Інститут економіки і менеджменту
Заяв 30 БМ ВМ 27 Контракт 27
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Матеріалознавство
Інститут механічної інженерії та транспорту
Заяв 0 БМ ВМ 30 Контракт 30
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Менеджмент
Інститут економіки і менеджменту
Заяв 31 БМ ВМ 310 Контракт 310
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Менеджмент
Інститут економіки і менеджменту
Заяв 34 БМ ВМ 250 Контракт 250
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Міжнародні економічні відносини
Інститут економіки і менеджменту
Заяв 10 БМ ВМ 142 Контракт 142
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Облік і оподаткування
Інститут економіки і менеджменту
Заяв 30 БМ ВМ 99 Контракт 99
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Облік і оподаткування
Інститут економіки і менеджменту
Заяв 13 БМ ВМ 95 Контракт 95
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Підприємництво та торгівля
Інститут сталого розвитку імені В`ячеслава Чорновола
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Заяв 14 БМ ВМ 13 Контракт 13
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Пожежна безпека
Інститут будівництва та інженерних систем
Заяв 1 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Право
Інститут права, психології та інноваційної освіти
Заяв 62 БМ ВМ 87 Контракт 87
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Прикладна механіка
Інститут механічної інженерії та транспорту
Заяв 3 БМ ВМ 115 Контракт 115
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Прикладна механіка
Інститут механічної інженерії та транспорту
Заяв 0 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Психологія
Інститут права, психології та інноваційної освіти
Заяв 49 БМ ВМ 68 Контракт 68
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Публічне управління та адміністрування
Інститут адміністрування, державного управління та професійного розвитку
Заяв 6 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Публічне управління та адміністрування
Інститут адміністрування, державного управління та професійного розвитку
Заяв 4 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Соціальна робота
Інститут гуманітарних та соціальних наук
Заяв 5 БМ ВМ 59 Контракт 59
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Соціальне забезпечення
Інститут гуманітарних та соціальних наук
Заяв 1 БМ ВМ 11 Контракт 11
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Соціологія
Інститут гуманітарних та соціальних наук
Заяв 2 БМ ВМ 68 Контракт 68
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Теплоенергетика
Інститут енергетики та систем керування
Заяв 3 БМ ВМ 15 Контракт 15
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Технології захисту навколишнього середовища
Інститут сталого розвитку імені В`ячеслава Чорновола
Природоохоронні інформаційні системи
Заяв 4 БМ ВМ 30 Контракт 30
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Транспортні технології / на автомобільному транспорті
Інститут механічної інженерії та транспорту
Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
Заяв 1 БМ ВМ 20 Контракт 20
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Транспортні технології / на автомобільному транспорті
Інститут механічної інженерії та транспорту
Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
Заяв 6 БМ ВМ 109 Контракт 109
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Транспортні технології / на автомобільному транспорті
Інститут механічної інженерії та транспорту
Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
Заяв 5 БМ ВМ 85 Контракт 85
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Транспортні технології / на залізничному транспорті
Інститут механічної інженерії та транспорту
Організація перевезень та управління на залізничному транспорті
Заяв 1 БМ ВМ 10 Контракт 10
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Туризм і рекреація
Інститут сталого розвитку імені В`ячеслава Чорновола
Туризм
Заяв 12 БМ ВМ 49 Контракт 49
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Фармація, промислова фармація
Інститут хімії та хімічних технологій
Заяв 12 БМ ВМ 107 Контракт 107
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Інститут економіки і менеджменту
Фінанси, банківська справа та страхування
Заяв 35 БМ ВМ 35 Контракт 35
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 2р 10м
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Інститут економіки і менеджменту
Фінанси, банківська справа та страхування
Заяв 29 БМ ВМ 144 Контракт 144
Бакалавр (на основі:Молодший спеціаліст) 1р 10м
Фармація, промислова фармація / Промислова фармація
Інститут хімії та хімічних технологій
Промислова фармація
Заяв 30 БМ ВМ 115 Контракт 115
Магістр (на основі:ПЗСО) 4р 10м
Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
Інститут енергетики та систем керування
Комп’ютерно-інтегровані системи керування виробництвами
Заяв 1 БМ ВМ 20 Контракт 20
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
Комп'ютеризовані системи управління та автоматика
Заяв 1 БМ ВМ 25 Контракт 25
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Автомобільний транспорт
Інститут механічної інженерії та транспорту
Заяв 4 БМ ВМ 50 Контракт 50
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Архітектура та містобудування
Інститут архітектури та дизайну
Дизайн архітектурного середовища
Заяв 6 БМ ВМ 10 Контракт 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Архітектура та містобудування
Інститут архітектури та дизайну
Архітектура будівель і споруд
Заяв 32 БМ ВМ 58 Контракт 58
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Архітектура та містобудування
Інститут архітектури та дизайну
Містобудування
Заяв 4 БМ ВМ 32 Контракт 32
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Біомедична інженерія
Інститут хімії та хімічних технологій
Технології ортопедичних та реабілітаційних виробів медичного призначення
Заяв 0 БМ ВМ 10 Контракт 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Біотехнології та біоінженерія
Інститут хімії та хімічних технологій
Заяв 5 БМ ВМ 25
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Будівництво та цивільна інженерія
Інститут будівництва та інженерних систем
Мости і транспортні тунелі
Заяв 2 БМ ВМ 10 Контракт 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Будівництво та цивільна інженерія
Інститут будівництва та інженерних систем
Теплогазопостачання і вентиляція
Заяв 1 БМ ВМ 10 Контракт 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Будівництво та цивільна інженерія
Інститут будівництва та інженерних систем
Водопостачання та водовідведення
Заяв 1 БМ ВМ 10 Контракт 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Будівництво та цивільна інженерія
Інститут будівництва та інженерних систем
Міське будівництво та господарство
Заяв 5 БМ ВМ 15 Контракт 15
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Будівництво та цивільна інженерія
Інститут будівництва та інженерних систем
Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
Заяв 1 БМ ВМ 5 Контракт 5
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Будівництво та цивільна інженерія
Інститут будівництва та інженерних систем
Промислове і цивільне будівництво
Заяв 26 БМ ВМ 55 Контракт 55
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Будівництво та цивільна інженерія
Інститут будівництва та інженерних систем
Автомобільні дороги і аеродроми
Заяв 14 БМ ВМ 15 Контракт 15
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Видавництво та поліграфія
Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв
Заяв 0 БМ ВМ 15 Контракт 15
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Галузеве машинобудування
Інститут механічної інженерії та транспорту
Автомобільний інжиніринг
Заяв 0 БМ ВМ 25 Контракт 25
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Геодезія та землеустрій
Інститут геодезії
Інженерна геодезія
Заяв 3 БМ ВМ 38 Контракт 38
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Геодезія та землеустрій
Інститут геодезії
Оцінка землі та нерухомого майна
Заяв 2 БМ ВМ 20 Контракт 20
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Геодезія та землеустрій
Інститут геодезії
Аерознімання з безпілотних літальних апаратів
Заяв 0 БМ ВМ 15 Контракт 15
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Геодезія та землеустрій
Інститут геодезії
Космічна геодезія
Заяв 0 БМ ВМ 10 Контракт 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Геодезія та землеустрій
Інститут геодезії
Геопросторове моделювання
Заяв 0 БМ ВМ 10 Контракт 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Геодезія та землеустрій
Інститут геодезії
Геоінформаційні системи і технології
Заяв 1 БМ ВМ 20 Контракт 20
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Геодезія та землеустрій
Інститут геодезії
Землеустрій та кадастр
Заяв 6 БМ ВМ 31 Контракт 31
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Інститут будівництва та інженерних систем
Заяв 1 БМ ВМ 10 Контракт 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Дизайн
Інститут архітектури та дизайну
Заяв 12 БМ ВМ 40 Контракт 40
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Екологія
Інститут сталого розвитку імені В`ячеслава Чорновола
Екологічний контроль та аудит
Заяв 4 БМ ВМ 25 Контракт 25
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Економіка
Інститут адміністрування, державного управління та професійного розвитку
Соціальна економіка, аналітика та управління
Заяв 4 БМ ВМ 15 Контракт 15
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Економіка
Інститут економіки і менеджменту
Прикладна економіка
Заяв 2 БМ ВМ 30
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Економіка
Інститут економіки і менеджменту
Управління персоналом та економіка праці
Заяв 9 БМ ВМ 25 Контракт 25
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Економіка
Інститут економіки і менеджменту
Економіка бізнесу
Заяв 27 БМ ВМ 35
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Економіка
Інститут економіки і менеджменту
Економіка та управління будівництвом
Заяв 8 БМ ВМ 15
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Інститут енергетики та систем керування
Заяв 17 БМ ВМ 60 Контракт 60
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Інститут енергетики та систем керування
Енергетична безпека
Заяв 3 БМ ВМ 40 Контракт 40
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Інститут енергетики та систем керування
Системи відновлюваної енергетики та електромобільність
Заяв 2 БМ ВМ 50 Контракт 50
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Електроніка
Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Заяв 2 БМ ВМ 10 Контракт 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Електронні комунікації та радіотехніка
Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Смарт пристрої у радіоелектроніці і вбудовані системи
Заяв 2 БМ ВМ 30 Контракт 30
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Електронні комунікації та радіотехніка
Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Технології та засоби телекомунікацій
Заяв 4 БМ ВМ 30 Контракт 30
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Електронні комунікації та радіотехніка
Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Інформаційні мережі зв’язку
Заяв 1 БМ ВМ 35 Контракт 35
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Електронні комунікації та радіотехніка
Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Системне адміністрування телекомунікаційних мереж
Заяв 3 БМ ВМ 20 Контракт 20
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Електронні комунікації та радіотехніка
Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Програмно-апаратні засоби радіотехнічних систем
Заяв 3 БМ ВМ 20 Контракт 20
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Журналістика
Інститут права, психології та інноваційної освіти
Заяв 18 БМ ВМ 50 Контракт 50
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Інженерія програмного забезпечення
Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Заяв 6 БМ ВМ 20 Контракт 20
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Інститут гуманітарних та соціальних наук
Заяв 5 БМ ВМ 25 Контракт 25
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Інформаційні системи та технології
Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Управління ІТ проектами
Заяв 18 БМ ВМ 15 Контракт 15
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Інформаційно-вимірювальні технології
Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
Метрологія та вимірювальна техніка
Заяв 2 БМ ВМ 20 Контракт 20
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Інформаційно-вимірювальні технології
Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
Інформаційно-вимірювальні технології у робототехніці
Заяв 1 БМ ВМ 20 Контракт 20
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Інформаційно-вимірювальні технології
Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
Якість, стандартизація та сертифікація
Заяв 1 БМ ВМ 20 Контракт 20
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Інформаційно-вимірювальні технології
Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
Інформаційні технології в приладобудуванні
Заяв 1 БМ ВМ 10 Контракт 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Кібербезпека та захист інформації
Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
Адміністрування систем кібербезпеки
Заяв 8 БМ ВМ 20 Контракт 20
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Кібербезпека та захист інформації
Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки
Заяв 7 БМ ВМ 10 Контракт 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Комп'ютерні науки
Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Інформаційні управляючі системи та технології
Заяв 18 БМ ВМ 20 Контракт 20
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Комп'ютерні науки
Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Інформаційні технології проектування
Заяв 12 БМ ВМ 20 Контракт 20
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Комп’ютерна інженерія
Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
Спеціалізовані комп’ютерні системи
Заяв 4 БМ ВМ 10 Контракт 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Маркетинг
Інститут економіки і менеджменту
Заяв 41 БМ ВМ 32 Контракт 32
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Маркетинг
Інститут економіки і менеджменту
Інтернет-маркетинг
Заяв 26 БМ ВМ 21 Контракт 21
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Менеджмент
Інститут адміністрування, державного управління та професійного розвитку
Бізнес-адміністрування: стратегічний розвиток та інновації
Заяв 5 БМ ВМ 20 Контракт 20
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Менеджмент
Інститут адміністрування, державного управління та професійного розвитку
Заяв 30 БМ ВМ 50 Контракт 50
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Менеджмент
Інститут економіки і менеджменту
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Заяв 32 БМ ВМ 35 Контракт 35
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Менеджмент
Інститут економіки і менеджменту
Управління митною діяльністю
Заяв 22 БМ ВМ 25 Контракт 25
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Менеджмент
Інститут економіки і менеджменту
Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Заяв 27 БМ ВМ 40 Контракт 40
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Менеджмент
Інститут економіки і менеджменту
Логістика
Заяв 19 БМ ВМ 25
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Менеджмент
Інститут адміністрування, державного управління та професійного розвитку
Управління проектами
Заяв 19 БМ ВМ 25 Контракт 25
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Менеджмент
Інститут адміністрування, державного управління та професійного розвитку
Управління фінансово-економічною безпекою
Заяв 2 БМ ВМ 10 Контракт 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Менеджмент
Інститут економіки і менеджменту
Менеджмент інноваційної діяльності
Заяв 3 БМ ВМ 15
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Менеджмент
Інститут економіки і менеджменту
Управління інноваційною діяльністю
Заяв 2 БМ ВМ 20
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Менеджмент
Інститут економіки і менеджменту
Бізнес-адміністрування
Заяв 17 БМ ВМ 35 Контракт 35
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Менеджмент
Інститут економіки і менеджменту
Менеджмент персоналу (HR-менеджмент)
Заяв 22 БМ ВМ 18 Контракт 18
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Менеджмент
Інститут адміністрування, державного управління та професійного розвитку
Бізнес-адміністрування: стратегічний розвиток та інновації
Заяв 4 БМ ВМ 40 Контракт 40
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 8м
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
Міжнародна інформація
Заяв 4 БМ ВМ 20 Контракт 20
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Інститут гуманітарних та соціальних наук
Міжнародні відносини
Заяв 61 БМ ВМ 61 Контракт 61
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Міжнародні економічні відносини
Інститут економіки і менеджменту
Міжнародна економіка
Заяв 27 БМ ВМ 25 Контракт 25
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Науки про Землю
Інститут геодезії
Геотехнічний інжиніринг
Заяв 0 БМ ВМ 10 Контракт 10
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Науки про Землю
Інститут геодезії
Космічний моніторинг Землі
Заяв 1 БМ ВМ 20 Контракт 20
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Науки про Землю
Інститут геодезії
Картографія
Заяв 0 БМ ВМ 11 Контракт 11
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Облік і оподаткування
Інститут економіки і менеджменту
Заяв 28 БМ ВМ 70 Контракт 70
Магістр (на основі:Бакалавр) 1р 3м
Освітні, педагогічні науки
Інститут права, психології та інноваційної освіти
Заяв 17 БМ ВМ 50 Контракт 50
Магістр (на основі:Бакалавр)